• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Archeologický skanzen Modrá se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Skanzen se nachází v blízkosti Uherského Hradiště cestou mezi Starým Městem a Velehradem. 

Skanzen je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní části staveb pak mají charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. 

Skanzen se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský, samostatně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum se zázemím. 

Vedle samotných staveb se ve skanzenu nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat.

Jak se do Archeoskanzenu dostat

Skanzen je otevřený od května do října každý den. Mimo toto období lze návštěvu domluvit. Archeoskanzen leží na silnicí Staré Město-Velehrad, v blízkosti odbočky na Modrou, na místě je parkoviště. K archeoskanzenu vede také cyklostezka z Uherského Hradiště.

Webové stránky archeoskanzenu Modrá