• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Naučná stezka Váté písky

Pokud hledáte zajímavý a netradiční výlet na jižní Moravě, můžete se vydat na naučnou stezku Váté písky, která vás provede unikátním územím nazývaným Moravská Sahara. Jedná se o národní přírodní památku, která je tvořena písečnými dunami a přesypy, které vznikly vlivem větru a řeky Moravy. Na tomto místě se setkáte s neobvyklou flórou a faunou, která je přizpůsobena extrémním podmínkám suchého a kyselého prostředí. Naučná stezka vám nabídne nejen krásné výhledy na okolní krajinu, ale také zajímavé informace o historii, lesnictví a těžbě písku v této oblasti.

Naučná stezka Váté písky je dlouhá 4,5 km a má 6 zastavení s informačními panely. Začíná u pomníku Jana Bedřicha Bechtela, který byl nadlesním na bzeneckém panství a který začal zalesňovat nestabilní písky borovicemi v 19. století. Díky jeho úsilí se podařilo zastavit postupující erozi a zachovat část původního rázu krajiny. Na prvním panelu u pomníku najdete mapu trasy a další informace o naučné stezce.

Stezka pokračuje lesem k pískovně, kde se dozvíte o těžbě písku, která probíhala na tomto území od 18. století do roku 1990. Písek se používal například jako stavební materiál, jako plnidlo do skla nebo jako surovina pro keramiku. Na třetím panelu uvidíte fotografie z dob těžby a také ukázky různých druhů písku.

Další část stezky vede podél železniční tratě, která byla postavena v roce 1840 jako součást spojení Vídně s Krakovem. Železnice měla velký vliv na rozvoj regionu, ale také na ochranu písečného biotopu. Díky ní totiž vznikl bezlesý protipožární pás, který byl do konce provozu parních lokomotiv pečlivě udržován. Tím se zabránilo zarůstání ploch náletovými dřevinami a zachovala se otevřenost krajiny.

Na čtvrtém panelu se můžete podívat na staré fotografie železnice a také na model parní lokomotivy. Na pátém panelu se dozvíte o péči o les, kterou provádějí Lesy ČR. Lesy zde plní nejen hospodářskou, ale také rekreační a ochranářskou funkci. Na šestém panelu se seznámíte s národní přírodní památkou Váté písky, která je jedinečným příkladem společenstva na otevřených písčitých stanovištích s osobitou skladbou rostlinných a živočišných druhů.

Na Vátých píscích rostou především teplomilné druhy rostlin vázané na kyselé písce, jako je například kavyl písečný, divizna brunátná nebo smil písečný. Mezi chráněné živočichy patří ještěrka zelená, pestrokřídlec podražcový nebo mravkolec. Na panelu uvidíte fotografie a popisy některých z nich.

Naučná stezka končí u pomníku Bechtela, kde se můžete vrátit k parkovišti nebo pokračovat po zelené turistické značce do Bzence nebo Strážnice. Bzenec je malebné městečko s historickým jádrem, kde stojí za návštěvu například kostel sv. Martina, radnice, zámek nebo muzeum vína. Strážnice je známé jako centrum lidové kultury a folklóru, kde se každoročně koná mezinárodní folklorní festival. Zde můžete navštívit například zámek, skanzen, muzeum lidových krojů nebo vinné sklepy.

Naučná stezka Váté písky je zajímavým a netradičním výletem, který vám ukáže krásu a rozmanitost jižní Moravy. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a není nijak náročná. Pokud máte rádi přírodu, historii a kulturu, určitě si na této stezce užijete. Doporučujeme si vzít s sebou dostatek pití, opalovací krém a pokrývku hlavy, protože na písčitém povrchu se odráží sluneční paprsky a může být velmi horko.