• Vyhledat

 • Vybrat oblast

 • Vybrat typ výletu

Husovy-sady-Praha

Husovy sady v Praze

Husovy sady v Praze jsou park, který je pojmenován po českém reformátorovi a národním hrdinovi Janu Husovi. Park se nachází v městské části Praha 5, v oblasti Košíře. Park má rozlohu asi 3,4 hektaru a nabízí příjemné místo pro odpočinek, rekreaci a kulturní zážitky

Historie Husových sadů

Park Husovy sady má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do 14. století, kdy byla na tomto místě založena vesnice Košíře. Vesnice byla součástí panství Smíchov, které patřilo pražským biskupům. V 16. století byla vesnice rozdělena na dvě části: Horní Košíře a Dolní Košíře. Horní Košíře zahrnovaly území dnešního parku Husovy sady, které bylo tehdy pokryto vinicemi, sady a poli. Dolní Košíře se nacházely podél potoka Motolského, který tvořil hranici mezi Smíchovem a Břevnovem.

V 17. století byla vesnice Košíře zasažena třicetiletou válkou, morovou epidemií a požáry. V roce 1648 byla vesnice vypálena švédskými vojsky, kteří obléhali Prahu. Po válce se začala obnova vesnice, která byla podporována novými majiteli panství Smíchov. Ti nechali postavit několik barokních usedlostí, které dodnes tvoří charakteristickou součást krajiny Košíř. Mezi nimi je například usedlost Popelka, která sousedí s parkem Husovy sady na východní straně. Usedlost Popelka byla postavena v roce 1698 pro hraběte Františka Antonína Šporka, který byl známý jako mecenáš umění a vědy. Usedlost sloužila jako letní sídlo a zahrnovala rozsáhlou zahradu se salla terrena, barokní bránou a sochami.

V 18. století se začal rozvíjet průmysl v okolí Smíchova, což vedlo k urbanizaci a růstu obyvatelstva. V roce 1784 byly Košíře připojeny k Praze jako součást Smíchova. V roce 1801 byl na území dnešního parku Husovy sady postaven kostel svatého Jana Nepomuckého, který byl zasvěcen patronovi českého národa. Kostel byl postaven podle plánů architekta Josefa Jägra a jeho stavba byla financována místními obyvateli.

V 19. století se Košíře staly oblíbeným místem pro rekreaci a turistiku Pražanů, kteří sem jezdili za čerstvým vzduchem, výhledy na město a přírodu. V roce 1868 byla otevřena železniční trať mezi Smíchovem a Zbraslaví, která vedla podél parku Husovy sady. V roce 1875 byl v parku postaven pomník Jana Husa, který byl odhalen u příležitosti pátého výročí jeho upálení v Kostnici. Pomník byl dílem sochaře Josefa Strachovského a architekta Antonína Wiehla. Pomník byl zničen v roce 1941 nacisty, kteří jej nahradili pomníkem Adolfa Hitlera. Po druhé světové válce byl pomník Jana Husa obnoven podle původního návrhu.

V 20. století se park Husovy sady stal místem kulturních a společenských akcí, jako byly například slavnosti k výročí Jana Husa, koncerty, divadelní představení, výstavy a trhy. V roce 1927 byl v parku postaven nový pomník Jana Husa, který byl tvořen hranolovým pylonem s reliéfem Husovy hlavy. Pomník byl navržen architektem Aloisem Wachsmannem a sochařem Karlem Pokorným. V roce 1938 byl v parku otevřen dětský domov, který sloužil jako útulek pro sirotky a opuštěné děti. V roce 1945 byl park Husovy sady zasažen leteckým bombardováním, které způsobilo škody na kostele, pomnících a zahradě. Po válce byl park obnoven a zveleben.

V 21. století je park Husovy sady stále oblíbeným místem pro odpočinek, rekreaci a kulturní zážitky. Park je udržován městskou částí Praha 5, která se snaží zachovat jeho historickou a přírodní hodnotu. V parku se nachází několik památek, jako jsou kostel svatého Jana Nepomuckého, pomníky Jana Husa a Františka Palackého, barokní brána usedlosti Popelka, pramen Husovka a další. V parku se také konají různé akce, jako jsou například slavnosti k výročí Jana Husa, koncerty, divadelní představení, výstavy a trhy.

Zajímavosti Husových sadů

Park Husovy sady nabízí mnoho zajímavostí a atrakcí pro návštěvníky různých věkových a zájmových skupin. Mezi nimi jsou například:

 • Kostel svatého Jana Nepomuckého: Jedná se o historickou památku, která je dominantou parku Husovy sady. Kostel byl postaven v roce 1801 podle plánů architekta Josefa Jägra a jeho stavba byla financována místními obyvateli. Kostel je zasvěcen patronovi českého národa, svatému Janu Nepomuckému, který byl utopen v roce 1393 na příkaz krále Václava IV. Kostel má jednoduchou klasicistní architekturu s pravoúhlou lodí a půlkruhovým presbytářem. V interiéru kostela se nachází hlavní oltář s obrazem svatého Jana Nepomuckého od malíře Josefa Berglera mladšího a boční oltáře s obrazy svatých Cyrila a Metoděje, svaté Barbory a svaté Anny Samotřetí od malíře Josefa Navrátila. Kostel je obklopen hřbitovem, na kterém jsou pohřbeni někteří významní obyvatelé Košíř.
 • Pomníky Jana Husa: Park Husovy sady je pojmenován po českém reformátorovi a národním hrdinovi Janu Husovi, který byl upálen v roce 1415 v Kostnici za své názory. V parku se nachází dva pomníky, které mu byly postaveny na počest jeho památky. První pomník byl postaven v roce 1875 podle návrhu sochaře Josefa Strachovského a architekta Antonína Wiehla. Pomník byl tvořen žulovým podstavcem s bronzovou sochou Jana Husa, která byla otočena směrem k Kostnici. Pomník byl zničen v roce 1941 nacisty, kteří jej nahradili pomníkem Adolfa Hitlera. Po druhé světové válce byl pomník Jana Husa obnoven podle původního návrhu. Druhý pomník byl postaven v roce 1927 podle návrhu architekta Aloise Wachsmanna a sochaře Karla Pokorného. Pomník byl tvořen hranolovým pylonem s reliéfem Husovy hlavy, který byl umístěn na kamenném soklu s nápisem “Jan Hus”. Pomník je symbolem husitského hnutí a českého národního obrození.
 • Barokní brána usedlosti Popelka: Jednou z nejstarších a nejkrásnějších památek v parku Husovy sady je barokní brána, která patřila k usedlosti Popelka. Usedlost Popelka byla postavena v roce 1698 pro hraběte Františka Antonína Šporka, který byl známý jako mecenáš umění a vědy. Usedlost sloužila jako letní sídlo a zahrnovala rozsáhlou zahradu se salla terrena, barokní bránou a sochami. Brána je tvořena dvěma pilíři s vázami a dvěma křídly s mřížemi. Na vrcholu brány je umístěna socha svatého Jana Nepomuckého, který je patronem hraběte Šporka. Na pilířích jsou umístěny sochy svatých Petra a Pavla, kteří jsou patrony Prahy. Brána je zdobena reliéfy s motivy zvířat, rostlin a mytologických postav.
 • Pramen Husovka: V parku Husovy sady se nachází také pramen, který je nazýván Husovka. Pramen je obklopen kamennou zdí s obloukovitým otvorem, nad kterým je umístěna deska s nápisem “Husovka”. Pramen má léčivé účinky a je bohatý na minerální látky, jako jsou železo, vápník a hořčík. Pramen byl objeven v roce 1898 při stavbě kanalizace a byl pojmenován po Janu Husovi. Pramen je oblíbeným místem pro pití a oplachování.
 • Dětský domov: V parku Husovy sady se také nachází dětský domov, který sloužil jako útulek pro sirotky a opuštěné děti. Dětský domov byl otevřen v roce 1938 pod záštitou Československého červeného kříže. Dětský domov nabízel dětem ubytování, stravu, ošacení, vzdělání a péči. Dětský domov byl zasažen leteckým bombardováním v roce 1945, které způsobilo škody na budově a zahradě. Po válce byl dětský domov obnoven a pokračoval ve své činnosti. Dětský domov je stále funkční a poskytuje pomoc potřebným dětem.
 • Kulturní a společenské akce: Park Husovy sady je také místem kulturních a společenských akcí, které se konají pravidelně nebo příležitostně. Mezi tyto akce patří například slavnosti k výročí Jana Husa, které se konají každoročně 6. července. Slavnosti zahrnují pietní akt u pomníku Jana Husa, kulturní program, prodejní stánky a ohňostroj. V parku se také konají koncerty, divadelní představení, výstavy a trhy, které nabízejí návštěvníkům zábavu, umění a gastronomii.
 • Příroda a zahrada: Park Husovy sady je také místem pro relaxaci a obdivování přírody a zahrady. Park je bohatý na různé druhy stromů, keřů, květin a bylin, které tvoří krásnou a rozmanitou vegetaci. V parku se nachází také několik rybníků, potoků a fontán, které dodávají parku živost a svěžest. V parku se mohou návštěvníci setkat s různými zvířaty, jako jsou například ptáci, veverky, ježci nebo kočky. V parku se také nachází několik altánků, laviček a pergol, které nabízejí místa pro odpočinek a posezení.

Park Husovy sady je ideálním místem pro rodiny s dětmi, které hledají zábavu, relaxaci a vzdělání. V parku se nachází několik hřišť pro děti různých věkových kategorií. Hřiště jsou vybavena prolézačkami, houpačkami, skluzavkami, pískovišti a dalšími atrakcemi. Hřiště jsou bezpečná a udržovaná.

Zajímavosti v okolí Husových sadů

Park Husovy sady je také výchozím bodem pro návštěvu okolních zajímavostí, které stojí za vidění. Mezi tyto zajímavosti patří například:

 • Kostel svatého Václava: Jedná se o historickou památku, která se nachází na náměstí Kinských v Košířích. Kostel byl postaven v letech 1898-1905 podle plánů architektů Antonína Wiehla a Josefa Fanty. Kostel je zasvěcen patronovi českého národa, svatému Václavovi, který byl zavražděn v roce 935 na Starém Boleslavském hradě. Kostel má novorománskou architekturu s vysokou věží a bohatou výzdobou. V interiéru kostela se nachází hlavní oltář s obrazem svatého Václava od malíře Františka Ženíška a boční oltáře s obrazy svatých Cyrila a Metoděje, svatých Ludmily a Boleslava I., svatých Jana Nepomuckého a Prokopa od malíře Josefa Navrátila.
 • Zámek Kinských: Jedná se o historickou památku, která se nachází na náměstí Kinských v Košířích. Zámek byl postaven v letech 1827-1831 podle plánů architekta Josefa Krannera pro rodinu Kinských. Zámek sloužil jako letní sídlo a reprezentační prostor pro šlechtickou rodinu. Zámek má klasicistní architekturu s portikem s jónskými sloupy a tympanonem s erbem Kinských. Zámek je obklopen anglickým parkem s rybníkem, sochami a altánky. Zámek je dnes sídlem městské části Praha 5 a nabízí prostory pro kulturní a společenské akce.
 • Muzeum motocyklů: Jedná se o muzeum, které se nachází v ulici Plzeňská v Košířích. Muzeum bylo otevřeno v roce 1997 a je věnováno historii a vývoji motocyklů. Muzeum vystavuje více než 200 motocyklů různých značek, typů a ročníků, které pocházejí z Česka i ze zahraničí. Muzeum také nabízí expozice o historii závodů, dopravy a techniky. Muzeum je zajímavé pro milovníky motocyklů i pro širokou veřejnost.

Jak se tam dostat

Park Husovy sady je snadno dostupný veřejnou dopravou nebo autem. Park se nachází v městské části Praha 5, v oblasti Košíře. Park je ohraničen ulicemi Plzeňská, Holečkova, Kinského a Radlická. Nejbližší zastávky veřejné dopravy jsou:

 • Tramvaj: Zastávka Kinského zahrada, linky 9, 10, 15 a 16.
 • Metro: Zastávka Anděl, linka B.
 • Autobus: Zastávka Kinského zahrada, linky 123, 130, 137 a 191.

Park je také možné navštívit pěšky nebo na kole. Park je propojen s dalšími parky a zelenými plochami v Praze, jako jsou například Petřín, Klamovka, Ladronka nebo Prokopské údolí.