• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Okázalý lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic vznikl v sousedství původní tvrze s hospodářským dvorem Leptáč, kterou v 16. století nově přestavěl a rozšířil rožmberský regent a budovatel jihočeských rybníků Jakub Krčín z Jelčan. Roku 1579 s ním dvůr směnil Vilém z Rožmberka, který se rozhodl vystavět v jeho sousedství letní sídlo po vzoru venkovských italských vil.

Zámek Kratochvíle je stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance.

Stavbou vily byl pověřen roku 1583 italský stavitel Baltazar Maggi z Arogna. Vila je obklopena zdí s baštami, v průčelí s hospodářskými stavbami, kaplí a vstupní věží. Vnitřní zahrada zámku byla založena v renesančním slohu s fontánami. Od vily je oddělena vodním příkopem. Podle uspořádání přízemí obytného stavení se Maggi přiblížil jednomu z vilových návrhů Francesca di Giorgio Martini a podobná je i dispozice známé římské vily Farnesiny od Baldassare Peruzziho z let 1505–1511.

Vstupní trakt vily zakončuje na západní straně zahradní domek, na východním rohu ohradní zdi kostelík, zasvěcený Panně Marii. Vnitřní malby podle dobových předloh jsou dílem Georga Widmana z Braunschweigu, který pracoval také na výzdobě zámku v Telči. Bohatá štuková výzdoba prvního patra vily a kostelíka pocházejí od Itala Antonia Melany.

Zámek nabízí krásnou prohlídkovou trasu renesančních interiérů vily, která byla slavnostně dokončena a otevřena na konci června 2011. Pokoje jsou zařízené nábytkem a jejich obsah má připomenout dobu prvních majitelů zámku – dobu Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Unikátní je i výzdoba pokojů – malířská je prací Jiřího Widmana a štukové dekorace vytvořil Antonio Melana.

V roce 1934 sem Vladislav Vančura umístil děj románu Konec starých časů. Jiří Menzel však v roce 1989 pro filmovou podobu použil zámek Krásný Dvůr.

https://www.zamek-kratochvile.cz/cs