• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Červená Lhota

Zámek Červená Lhota (něm. Rothlhotta) je renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka.

Ve zdech zámku Červená Lhota plyne život již 600 let.   První písemná zmínka pochází z roku 1465. Gotická tvrz zde v údolí Dírenského potoka na žulovém skalním útesu vznikla již ve 14. století. Přehrazením potoka hrází a odtěžením skalní šíje se skála změnila v ostrov. Zámek poté v průběhu století několikrát výrazně změnil svoji tvář.

Poprvé to bylo krátce po roce 1530, kdy zdejší středověkou tvrz, doloženou písemně až v roce 1465, koupil rytíř Jan Kába z Rybňan a začal ji renesančně upravovat. Snad největší a nejkrásnější změnu zaznamenala Lhota v době po roce 1641, kdy se stal majitelem zámku významný český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, za něhož proběhly barokní úpravy prvního patra. Poslední stavební úpravy souvisejí s knížecí rodinou Schönburg-Hartenstein, která zámek vlastnila až do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn.

Pojmenování Červená Lhota se objevuje až od počátku 17. století, podle barvy zámku. Podle pověsti získal svou červenou barvu, když čert unesl nevěřící zámeckou paní, kterou na zámek přivedl rytíř Kába a její krev pokryla stěny nesmazatelnou barvou.

Zámek je umístěn na skále, která se přehrazením údolí a zvýšením hladiny vody stala ostrůvkem na zámeckém rybníku. Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá dispozice kolem čtvercového nádvoří. Nad vjezdem je umístěna věž. K zámku vede přístupová cesta přes kamenný most.

Prohlídka zámku trvá asi 50 minut, během ní lze vidět 16 pokojů představující bydlení šlechty v 19. století a na začátku 20. století.
Zámek Červená Lhota je třetím nejnavštěvovanějším zámkem v Jihočeském kraji (po Českém Krumlově a Hluboké).

Návštěvníci Červené Lhoty se často pokoušejí vzpomenout na to, ve kterých snímcích zámek zahlédli. Protože filmů, kdy by si zámek zahrál, nebylo málo. Mezi nejznámější patří Zlatovláska, Svatby pana Voka a Pan Vok odchází nebo pan Tau.

Návštěvu zámku si můžete zpestřit procházkou přilehlým anglickým parkem.