• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Chrustenická šachta

Chrustenická šachta je veřejně přístupná expozice železnorudného dolu. Nachází se cca 8 km severovýchodně od Berouna. Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem ve speciálních vozících, kterým se říká Pullman, ve kterých se kdysi přepravovali i samotní horníci.

Důl je v současnosti zpřístupněn nejen turistům, ale i potápěčům. Většinu důlních chodeb totiž zaplavila voda poté, co bylo na povrchu postaveno těleso dálnice D5 z Prahy do Plzně. Zaplavený důl používali potápěči k výcviku v hloubkovém potápění.

Ve své době patřil chrustenický železnorudný důl k největším a nejvýznamnější dolům v oblasti Barrandienu. Důl měl celkem 84 podzemních pater, která dosahovala až do hloubky 426 m, což je 120 metrů pod hladinou moře. Důl nemá klasickou těžní věž – veškerá těžba a doprava probíhala v podzemí, pomocí unikátních strojoven, vybudovaných na 8. a 48. patře. Přesto zde těžební věž můžete spatřit. Jde o těžební věž, která byla přivezena ze železnorudného dolu v Krušné Hoře u Nového Jáchymova.

Veřejnosti je přístupná jen velmi malá část dolu – úvodní štola, strojovna první vlečné jámy a 8. patro. I tak je prohlídka velmi zajímavá. V několika stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů. Je možné zhlédnout stáj pro důlní koně, odpočívárnu, prostory strojovny se šikmou těžní jámou nebo sklad střeliva.

Odkazy:
Stránky Chrustenické šachty
Chrustenická šachta na Wikipedii