• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hostivické rybníky

Hostivické rybníky

Hostivické rybníky jsou přírodní památka nacházející se za západním okrajem Prahy, přibližně 4 km od Zličína, v katastrech obcí Hostivice, Břve a Litovice. Toto maloplošné chráněné území bylo zřízeno 14. října 1996 Okresním úřadem Praha-západ k ochraně přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, která zahrnuje rybníky Břevský, Kalý a Litovický. Na přiléhající mokřady a lesy jsou vázány vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Za vlády Rudolfa II. sloužila oblast rybníků jako zdroj užitkové vody pro Pražský hrad.

Lokalita je díky střídání vodních ploch s lesem a rákosinami velmi atraktivní pro ptactvo. Vyskytuje se zde zhruba 30 zvláště chráněných druhů. Pravidelně zde hnízdí potápka roháč, potápka černokrká a potápka malá , což jsou druhy ohrožené. Zajímavý je výskyt netopýrů – v posledních letech zde bylo prokázáno 10 druhů. Nad Litovickým rybníkem tak loví např. netopýr vodní a netopýr ušatý.

Rybniční soustava sloužila jako zdrojová oblast vody pro vodovod, který zásoboval Pražský hrad v době vlády Rudolfa II. Je jisté, že v této době byla rybniční síť rozsáhlejší, přesná velikost však není známa. Po přesunu moci do Vídně upadl o tyto lokality zájem.

Během 20. století docházelo k nárůstu využívání této lokality a to zejména k využívání rybníků jako přírodních koupališť. Břevský rybník byl často vyhledáván Pražany ve 30. a 40. letech 20. století. Dnes to na koupání moc není.

V roce 1997 v PP Hostivické rybníky byla otevřena naučná stezka, která vede kolem Břevského a Litovického rybníka. Naučná stezka Hostivické rybníky je dlouhá přibližně 2,5 km a je přístupná celoročně. Začíná na hrázi Litovického rybníka v Hostivici-Litovicích a končí u Břevského rybníka v blízkosti autobusové zastávky. Celá trasa je značena stejně jako ostatní naučné stezky bílým čtvercem se zeleným příčným pruhem. Jednotlivá zastavení jsou v terénu vyznačena pouze čísly, nejčastěji na stromech.

Z Prahy je lokalita dostupná pomocí Pražské integrované dopravy ze stanice metra Zličín a z Bílé hory nebo vlakem z Masarykova nádraží nebo Prahy Dejvic.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostivick%C3%A9_rybn%C3%ADky