• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Vrchotovy Janovice

Zámek Vrchotovy Janovice

Zámek Vrchotovy Janovice se nachází ve stejnojmenném městysi v okrese Benešov. Jeho základem je vodní tvrz z přelomu 15. a 16. století, během 18. století rokokově přestavěná. V polovině 19. století byl exteriér zámku novogoticky upraven

Zámek Vrchotovy Janovice je původní kamenná tvrz pánů z Janovic umístěná v nádherném krajinotvorném parku.

Kolem zámku jsou stále patrné pozůstatky vodního příkopu. Trojkřídlý zámek má půdorys nepravidelného trojúhelníka s uzavřeným nádvořím. To je přístupné dvěma průjezdy s klenutými kamennými mosty. Východní křídlo zámku je nejstarší – pochází pravděpodobně ještě z 15. století. U jeho jižní části se nachází původní věž. Hlavní vstup do zámku je umístěn v jižním křídle z 16. století. Jižně od zámku stojí jeho bývalé hospodářské a správní budovy. Kolem zámku se rozprostírá anglický park s umělým jezerem uprostřed.

Sidonie Nádherná

Zámek Vrchotovy Janovice je znám zejména díky své poslední majitelce Sidonii Nádherné z Borutína, která mu vtiskla harmonii a schopnost zapůsobit.

Sidonie Nádherná se na zámku narodila a od časů, kdy dospěla, do doby, kdy emigrovala, byla středem společnosti literátů, výtvarníků, politiků a filosofů, která se zde – postupně, během let, jednotlivě i v měnících se skupinách – scházela.

Rainer M. Rilke, Karl Kraus, Max Švabinský, Viktor Stretti, Karel Čapek, Antonín Podlaha, Adolf Loos, Camillo Schneider, Mechtilda Lichnowská – co jméno, to osobnost vynikající ve svém oboru. Pobývali ve zdech janovického zámku, procházeli se v parku, rozprávěli, vzájemně si naslouchali; různorodá společnost zajímavých lidí s originálním myšlením.

Hosté přijížděli na zámek díky osobnímu kouzlu a kultivovanosti Sidonie Nádherné, vraceli se díky její schopnosti vytvořit přátelské harmonické prostředí. Sidonie Nádherná byla současně „secesní“ – velmi moderní žena své doby a současně šlechtična v původním smyslu tohoto slova.

Zámecký park

Zámecký park a jeho současná podoba krajinářského parku kolem zámku se vyvíjela déle než 200 let a je výsledkem šťastného setkávání osvícených majitelů – jakými byli např. František Arnošt ml. hrabě z Vrtby, Josef Vratislav, hrabě z Mitrovic či Karel a Sidonie Nádherní z Borutína – s nadanými architekty – jakým byl např. Camillo Schneider.

Park svou nevelkou plochou (16,5 ha) patří spíše k menším zámeckým parkům, je však jedním z nejvíce obdivovaných parků v Čechách.