• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Kokořín

Hrad Kokořín leží přibližně deset kilometrů severovýchodně od Mělníka uprostřed chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. V hradních interiérech je muzeum a za drobný poplatek lze vystoupat na vyhlídkovou věž, kterou rozhodně stojí za to navštívit. Z jejího vrcholu je nádherný výhled na okolí. Přízemí hradu je věnováno historii Kokořína a okolí. První patro zdobí erby jednotlivých majitelů. V Loveckém pokoji je umístěna expozice zbraní ze 17. až 19. století a v navazujícím Rytířském sále se nachází detailní model hradu. Veškeré místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem a keramikou.

Kokořín je opředen řadou tajemných bájí a pověstí. Je jich mnoho, takže jen namátkou zmínit bílé strašidlo, které údajně straší na hradě a v libosti si chodí po ochozu věže nebo ducha sebevraha, který se má skrývat v duté části věže. Ve věži se údajně kdysi zastřelil a každou noc je tu slyšet sténání a nářek.

Hrad byl postaven po roce 1320, pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Během staletí se mezi majiteli vystřídala řada význačných šlechticů a šlechtických rodů, například známý válečník Jan Řitka z Bezdědic, během husitských válek vlastnil Kokořín Aleš Škopek z Dubé, v následujícím století pak Klinštejnové, Beřkovští ze Šebířova, Kuplířové, Hrzánové z Harasova a nakonec opět Berkové, kterým byl ale po Bílé hoře majetek zkonfiskován a prodán Valdštejnům. Po smrti Albrechta z Valdštejna přešel Kokořín do královského držení.

V 16. století hrad již nevyhovoval zvýšeným nárokům na obývání a navíc byl ve špatném stavu. Po třicetileté válce císař Ferdinad zařadil Kokořín mezi „prokleté“ hrady, které již nesměly být opravovány, a tak se stává jen pustnoucí součástí panství, na kterém se střídali další majitelé. Podle pověstí se hrad stal i útočištěm loupeživých rytířů, v čele s Petrovským z Petrovic, kteří byli postrachem celého okolí.

V 19. století je z hradu už jen zřícenina, která okouzlovala romantické umělce – Karla Hynka Máchu, Josefa Navrátila, Antonína Mánese a mnoho dalších.

V roce 1896 kokořínské panství včetně zříceniny koupil Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu, a zahajil rozsáhlou rekonstrukci hradu, kterou dokončil jeho syn Jan.

Odkazy
Stránky hradu Kokořín
Kokořín na Wikipedii