• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

hrad Houska

Hrad Houska

Hrad Houska je raně gotický hrad, který je znám především díky legendě o tom, že se zde nachází brána do pekla. Najdete ho 47 kilometrů severně od Prahy, na východním okraji Kokořínských lesů. Houska dodnes patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. V písemných pramenech je hrad poprvé zmíněn roku 1316 jako majetek Hynka z Dubé (asi syn stejnojmenného zakladatele), později nazývaného Hynek Berka z Housky.

Cesta na Housku je kouzelným zážitkem, úzká silnička se vine mezi lesem a skalami. Přestože nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, nepyšní se obrovským parkem nebo nejstarší kaplí, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů. Hrad Houska je přímo opředený legendami, ať už je to brána do pekla či stroj času, který zde prý kdysi nalezl Mácha.

Hrad Houska jako brána do pekel

K hradu a jeho okolí se váže mnoho pověstí. Nejoblíbenější je ta o pekle. O tom, kde se brána do jiného světa nachází, se ale vedou již mnoho let spory. Někdo ji hledá v místní kapli, jiný v hradní studni.

Díra do samotného nitra pekla, byla podle pověstí opakovaně zasypána  a na ní vystaven hrad Houska jako strážce mezi světem a zlem skrývajícím se pod ním.

Podle jiné legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé mnišské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit v noci nebo zde dokonce přenocovat.

Jiná legenda vypráví o tom, že před tím než byla brána do pekel zasypána, byl do díry spuštěn odsouzenec na smrt, jemuž bylo nabídnuto, že jestli se dolů nechá spustit, tak dostane milost. Vězeň měl být spuštěn dolu, aby přinesl svědectví o tom, jak vypadá peklo. Vězeň po spuštění do nicotné jámy úpěnlivě zasténal a rozkřičel se strachem. Po vytažení vypadal, jakoby zestárnul o 30 let. Tvář sešlou, vlasy šedé, a o ničem nechtěl vypovídat. Za pár dnů zemřel.

Podle dalších pověstí fotky z Housky prý nikdy dobře nevyjdou a 99 procent z nich se vůbec nezdaří. Některým návštěvníkům se na hrdě údajně dělá špatně. Co je na tom pravdy zjistíte nejlépe pokud hrad sami navštívíte.

Umístění hradu

Záhadou je i to, proč byl vůbec hrad Houska zbudován. Houska stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu, byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje tedy žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. Z nejstarších kronik zaznívá, že hrad je tu kvůli tomu, aby se odsud cosi, nikdy blíže konkrétněji se nepojmenovává, co to má přesně být, nemohlo dostat ven do okolního světa.

V roce 1924 koupil hrad prezident Škodových závodů a tehdejší senátor Josef Šimonek, a až do roku 1939 ho rodina po opravě využívala jako letní a reprezentační sídlo.

Za druhé světové války  využívala hrad, díky jeho poloze v Sudetech německá armáda.

500 metrů od hradu je možnost parkování na placeném parkovišti. Tělesně postiženým je po dohodě umožněno odstavit vůz necelých 100 metrů od památky.

Odkazy:
Webové stránky hradu Houska
Hrad Houska na Wikipedii