• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

loreta-výlet

Loreta

Loreta je poutní místo, které se nachází v historické části Prahy, na Hradčanech. Je to soubor staveb, který zahrnuje klášter, kostel Narození Páně, Santa Casu a zvonici se slavnou zvonohrou. Loreta je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších památek barokního umění v České republice.

Loreta byla založena v roce 1626 jako součást protireformace v Čechách. Zakladatelkou byla Kateřina Benigna z Lobkovic, která byla inspirována poutním místem Loreto v Itálii. Cílem bylo podpořit úctu k Panně Marii a šířit katolickou víru.

Loreta byla postupně rozšiřována a zdobena různými umělci a mecenáši. Mezi nimi byli například Albrecht z Valdštejna, Karel VI., Marie Terezie nebo František Antonín Špork. Loreta se ve své době stala jedním z nejpopulárnějších poutních míst v Čechách i v Evropě.

Když vstoupíte do Lorety, uvidíte nádhernou barokní zahradu s fontánou a sochami svatých. Zde se také nachází pokladnice Lorety, kde jsou vystaveny cenné předměty z historie poutního místa, jako například loretánská monstrance, diamantová tiára nebo kapucínský balzám.

Z pokladnice se dostanete do ambitu, který obklopuje Santa Casu. Santa Casa je malá kaple, která je kopií domku Panny Marie z Nazareta, kde podle legendy anděl oznámil Marii narození Ježíše. Santa Casa byla postavena v roce 1626 jako první část Lorety a je zdobena freskami a reliéfy s biblickými motivy.

V ambitu se nachází také dalších šest kaplí, které jsou zasvěceny různým svatým a událostem z mariánského života. Nejvýznamnější z nich je kaple Panny Marie Bolestné, kde je uložena socha Černé Matky Boží z Einsiedelnu.

Z ambitu se dostanete do kostela Narození Páně, který byl postaven v letech 1734 až 1735 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kostel je impozantní stavbou s bohatou vnitřní výzdobou. V kostele se nachází hlavní oltář s obrazem Narození Páně od Petra Brandla a varhany z roku 1745.

Na konci prohlídky nezapomeňte navštívit zvonici Lorety, kde se nachází slavná loretánská zvonohra. Zvonohra má 27 zvonů, které jsou ovládány klaviaturou. Zvonohra hraje každou hodinu píseň Loretánská litánie a každou neděli odpoledne probíhají koncerty živé hry na zvony.

Jak se tam dostanete?

Loreta je rovněž spojena s několika legendami a zázraky. Podle jedné legendy se Santa Casa přenesla pomocí andělů ze Svaté země do Itálie a odtud pak do Prahy. Podle jiné legendy se Santa Casa zachovala při požáru Lorety v roce 1648 jen díky modlitbám poutníků

Loreta se nachází na Loretánském náměstí 100/7 v Praze 1 – Hradčanech. Moůžete jet MHD metrem na stanici Malostranská a pak tramvají číslo 22 nebo 23 na zastávku Pohořelec. Odtud je to pěšky asi 5 minut.

Můžete jít i pěšky z centra Prahy po Královské cestě, která vede přes Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudovu ulici a Loretánskou ulici.

Loreta je otevřena pro veřejnost od úterý do neděle od 9:30 do 16:00 hodin. Vstupné je 150 Kč pro dospělé, 100 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč pro děti. Můžete si také koupit rodinnou vstupenku za 350 Kč nebo si objednat prohlídku s průvodcem za 500 Kč. Pokud si chcete prohlédnout Loretu online, můžete si zakoupit virtuální vstupenku za 100 Kč na webu Lorety.

Loreta je součástí Hradčanské památkové rezervace, kde najdete mnoho dalších zajímavých míst. Mezi nimi jsou například:

  • Pražský hrad: Největší hradní komplex na světě, kde sídlí prezident České republiky a kde se nachází katedrála svatého Víta, bazilika svatého Jiří, Zlatá ulička a další památky.
  • Strahovský klášter: Klášter premonstrátů, který byl založen v roce 1143 a kde se nachází slavná Strahovská knihovna s unikátními sbírkami knih a uměleckých děl.
  • Petřín: Kopec s rozhlednou, která je podobná Eiffelově věži, a s parkem, kde se nachází zrcadlové bludiště, růžová zahrada, hvězdárna a další atrakce.
  • Nový Svět: Malebná čtvrť s úzkými uličkami a historickými domky, kde žili například spisovatel Jan Neruda nebo malíř Josef Lada.