• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Rábí

Od 14.století stávala na míste dnešního hradu Rábí tvrz pánů z Velhartic. Až v 15.století proběhla rozsáhlá přestavba, při níž došlo ke zvětšení a opevnění hradu. Prohlídka hradu zahrnuje modely hradu, které představují jeho stavební vývoj. Svojí rozlohou zhruba 1 hektar je největším hradem v Česku. Nejstarší částí hradu je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním hrazením z období po roce 1300.

V červnu roku 1421 bylo Rábí obléháno a dobyto husity. Při obléhání zde přišel o druhé oko Jan Žižka. Během obléhání a dobývání husité hrad značně poškodili. Ale tehdejší majitel Jan z Rýzmberka získal za svou oddanost králo Zikmundovi značné finanční vyrovnání, takže po skončení válečných operací mohl být hrad v krátké době obnoven. Na rozdíl od jiných objektů tedy Rabí husitské války prakticky nepoznamenaly. Během třicetileté války byl však hrad vypleněn a v 18.století vyhořel.

Z hradem je spojena řada pověstí. Podle jedné z nich byl jeden z Rábských majitelů Půta II. velký cestovatel. Z jedné výpravy si dovezl cvičenou opičku, která se ale zaběhla a potulovala se po okolí. Místní sedláci se domnívali, že je to ďábel, zahnali zvířátko na strom a házeli po něm kamení tak dlouho, až ubohá opička padla mrtvá k zemi. Sedláci nesli svému pánu vítězně ukázat přemoženého „ďábla“, jenže vytoužené odměny se nedočkali. Místo toho jim rozzezlený Půta II. předepsal tzv. opičí daň.

Odkazy:
Stránky hradu Rábí
Rábí na Wikipedii