• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Boží kameny u Strakonic

Boží kameny u Strakonic jsou jedním z nejzajímavějších a nejtajemnějších míst v České republice. Jedná se o skalní útvar, který je považován za jedno z nejsilnějších energetických míst v Čechách. Mnozí lidé, kteří ho navštívili, tvrdí, že cítí jeho pozitivní a léčivou sílu. Pokud máte rádi přírodu, mystiku a historii, pak je tento výlet pro vás ideální.

Boží kameny se nacházejí na lesnatém vršku asi 2 km severozápadně od obce Kraselov u Strakonic v Jihočeském kraji. Jsou součástí přírodní památky Boží kameny, která byla vyhlášena v roce 1990. Přírodní památka má rozlohu 3,5 ha a chrání nejen skalní útvar, ale i vzácnou flóru a faunu. Boží kameny jsou dobře dostupné po značených turistických cestách z Kraselova nebo z Tažovic.

Boží kameny jsou tvořeny několika žulovými balvany různých velikostí a tvarů, které jsou uspořádány do skupin. Některé z nich mají zajímavé názvy, jako například Božský trůn, Lodička, Žabka nebo Kostel. Největší balvan má délku 8 m, šířku 5 m a výšku 4 m. Na některých kamenech jsou patrné rýhy a důlky, které byly pravděpodobně vyryty lidmi jako symboly nebo značky. Na několika místech jsou také umístěny dřevěné tabulky s informacemi o Božích kamenech a jejich okolí.

Boží kameny jsou obklopeny hustým lesem smrkovým a bukovým, který dodává místu klidnou a pohodovou atmosféru. V lese rostou i vzácné rostliny, jako například prstnatec májový, lilie zlatohlavá nebo kyčelnice devítilistá. V lese žijí i různí živočichové, jako například jeleni, srnci, lišky, kuny nebo sovy. Z vršku Božích kamenů se otevírá krásný výhled na okolní krajinu s poli, loukami a vesnicemi. Za dobrého počasí je možné spatřit i vrcholky Šumavy nebo Novohradských hor.

Boží kameny jsou především místem pro relaxaci a meditaci. Můžete si tam posedět na některém z balvanů, naslouchat zvukům přírody, cítit energii kamene nebo si povídat s ostatními návštěvníky. Mnozí lidé si tam také přinášejí různé předměty jako dary pro Božskou sílu nebo jako památku na svou návštěvu. Najdete tam například mince, šperky, květiny, svíčky nebo kameny. Pokud si tam něco přinesete, měli byste si také něco odnést, aby byla zachována rovnováha. Boží kameny jsou také místem pro různé rituály a obřady, které provádějí lidé různých duchovních směrů. Někteří z nich si tam také hledají léčení nebo odpovědi na své otázky. Pokud se chcete zapojit do nějakého rituálu nebo obřadu, měli byste se řídit pokyny organizátorů nebo účastníků a respektovat jejich zvyky a pravidla.

Legendy spojené s Božími kameny

Boží kameny jsou starobylým místem, které má svou historii a legendy. Podle jedné z nich byly Boží kameny vytvořeny Bohem jako znamení své přítomnosti a ochrany pro lidi. Podle jiné legendy byly Boží kameny vyslány na zem anděly jako dar pro lidi, kteří se modlili o pomoc. Podle další legendy byly Boží kameny vyhozeny na zem ďáblem jako prokletí pro lidi, kteří se odvrátili od Boha. Podle lidové tradice byly Boží kameny místem, kde se scházeli lidé z okolních vesnic na společné modlitby, poutě nebo slavnosti. Na Božích kamenech se prýkonaly soudy nebo dohody mezi sousedy. Boží kameny byly považovány za místo síly a moudrosti, kam chodili lidé pro radu nebo inspiraci. Na Božích kamenech se nacházely prameny vody, které měly léčivé účinky. Boží kameny byly spojeny s keltskou kulturou, která se v tomto regionu rozvíjela v době železné. Podle některých názorů byly Boží kameny součástí keltského posvátného místa nebo observatoře, které sloužilo k pozorování hvězd a slunce. Na Božích kamenech byly nalezeny i stopy po keltských obětech nebo rituálním ohništi.

Jak se tam dostanete?

Boží kameny jsou dobře dostupné autem i veřejnou dopravou. Pokud jedete autem, můžete zaparkovat v Kraselově nebo v Tažovicích a odtud pokračovat pěšky po značených turistických cestách. Cesta z Kraselova je kratší (asi 2 km), ale strmější. Cesta z Tažovic je delší (asi 4 km), ale mírnější. Pokud jedete veřejnou dopravou, můžete využít autobusovou linku Strakonice – Volary, která staví v Kraselově i v Tažovicích. Zastávky jsou asi 500 m od začátku turistických cest.