• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Rozhledna Svatobor

Rozhledna Svatobor leží na vrcholu 845m vysokého vrchu Svatobor asi hodinu pěší cesty od města Sušice. Kamenná rozhledna je vysoká 31,6 m, má 182 dřevěných schodů a krásný kruhový výhled. První rozhledna byla na vrcholu Svatoboru postavena již v roce 1894, pro špatný technický stav byla ale v roce 1934 zbořena. V témže roce, během 3 měsíců, už stála rozhledna nová. Projekt zpracoval sušický arch. Karel Houra.

Rozhledna se nachází kousek nad obcí Odolenov. Za obcí vede silnice serpentinami po necelých 2 km k vrcholu. Parkoviště je cca 150 m od rozhledny, proti telekomunikačním věžím. K rozhledně se dá ale dojít i pěšky ze Sušice, po modré nebo červené značce. Obě trasy mají okolo 4 kilometrů.

Proč se vrch jmenuje Svatobor? Co vlastně znamená Svatobor? Pro Slovany byl Svatobor posvátným místem – posvátným hájem, sídlem pohanských bohů. Takový posvátný háj byl tvořený prastarými duby vzrostlými ve volném prostoru, ohrazený pečlivě vystavěným plotem, do něhož vedli dva vchody. Byl místem nejen kultovním ale i soudním. Každého druhého dne v týdnu se tam scházel lid se svým vládcem a knězem k soudům. Když do této svatyně kdokoliv utekl se před něčí zlobou a byl ohrožován na životě, chráněn byl právem na azyl. Takové háje, nazývané Svatobor stály po celém slovanském světě.

Odkazy:
Stránky rozhledny Svatobor