Rozhledna Svatobor

Rozhledna Svatobor leží na vrcholu 845m vysokého vrchu Svatobor asi hodinu pěší cesty od města Sušice. Kamenná rozhledna je vysoká 31,6 m, má 182 dřevěných schodů a krásný kruhový výhled. První rozhledna byla na vrcholu Svatoboru postavena již v roce 1894, pro špatný technický stav byla ale v roce 1934 zbořena. V témže roce, během 3 měsíců, už stála rozhledna nová. Projekt zpracoval sušický arch. Karel Houra.

Rozhledna se nachází kousek nad obcí Odolenov. Za obcí vede silnice serpentinami po necelých 2 km k vrcholu. Parkoviště je cca 150 m od rozhledny, proti telekomunikačním věžím. K rozhledně se dá ale dojít i pěšky ze Sušice, po modré nebo červené značce. Obě trasy mají okolo 4 kilometrů.

Proč se vrch jmenuje Svatobor? Co vlastně znamená Svatobor? Pro Slovany byl Svatobor posvátným místem – posvátným hájem, sídlem pohanských bohů. Takový posvátný háj byl tvořený prastarými duby vzrostlými ve volném prostoru, ohrazený pečlivě vystavěným plotem, do něhož vedli dva vchody. Byl místem nejen kultovním ale i soudním. Každého druhého dne v týdnu se tam scházel lid se svým vládcem a knězem k soudům. Když do této svatyně kdokoliv utekl se před něčí zlobou a byl ohrožován na životě, chráněn byl právem na azyl. Takové háje, nazývané Svatobor stály po celém slovanském světě.

Odkazy:
Stránky rozhledny Svatobor