• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice, které svědčí o bohaté historii a kultuře Velké Moravy. Pokud máte zájem o poznání tohoto fascinujícího období našich předků, můžete se vydat na výlet do této lokality, která se nachází asi 7 km jihozápadně od Hodonína, nedaleko hranice se Slovenskem.

Slovanské hradiště v Mikulčicích bylo v 9. století jedním z hlavních mocenských a duchovních středisek Velké Moravy, která byla prvním státním útvarem slovanských národů na našem území. Hradiště mělo rozlohu kolem 10 ha a bylo opevněno valy a příkopy. Uvnitř hradiště se nacházely různé stavby, jako například knížecí palác, dvanáct kostelů, tři mosty a pohřebiště s více než 2500 hroby. Hradiště bylo také důležitým kulturním centrem, kde působili slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj a jejich žáci.

Dnes si můžete prohlédnout zachované základy těchto staveb, které jsou vyznačeny v terénu. Můžete si tak udělat představu o tom, jak hradiště skutečně vypadalo a jak byly stavby rozmístěny. Kromě toho si můžete prohlédnout i muzejní expozici, která se nachází v hlavní budově areálu. Zde se dozvíte více o historii, archeologii a životě na hradišti. Můžete si také prohlédnout nálezy z vykopávek, jako například keramiku, šperky, mince, zbraně nebo kostelní vybavení.

Pokud chcete získat ještě lepší pohled na celý areál hradiště, můžete se vydat na rozhlednu, která je součástí muzejní expozice. Rozhledna je vysoká 30 metrů a nabízí krásný výhled na okolní krajinu lužních lesů a řeky Moravy. Z rozhledny si také můžete prohlédnout novou pěší a cyklistickou lávku přes Moravu, která spojuje Mikulčice se slovenskou obcí Kopčany. Lávka je nazývána Lávkou Velké Moravy a symbolizuje propojení dvou částí bývalé říše.

Jak se tam dostanete?

Slovanské hradiště v Mikulčicích je dobře dostupné různými dopravními prostředky. Pokud cestujete autem, můžete se řídit silnicemi I/55 nebo I/54 směrem na Hodonín a potom odbočit na silnici II/425 směrem na Mikulčice. U obce Mikulčice uvidíte směrovky na hradiště. Parkovat můžete zdarma na parkovišti u hlavní budovy areálu.

Pokud cestujete vlakem nebo autobusem, můžete vystoupit na stanici Hodonín a potom pokračovat buď autobusem nebo pěšky. Autobusy jezdí z Hodonína do Mikulčic každou hodinu a zastavují u hlavní budovy areálu. Jízdné je 18 Kč. Pěšky se můžete vydat po zelené turistické značce, která vede z Hodonína přes obec Lužice až k hradišti. Cesta je dlouhá asi 5 km a trvá zhruba hodinu.

Zajímavosti v okolí Slovanského hradiště

Pokud vám nestačí návštěva hradiště, můžete se podívat i na další zajímavá místa v okolí. Například můžete navštívit:

  • Přírodní rezervaci Skařiny, která se nachází asi 2 km severně od hradiště. Jedná se o zachovalý lužní les s bohatou faunou a flórou. Můžete zde spatřit například bobry, volavky, čápy nebo vzácné rostliny.
  • Obec Kopčany na Slovensku, která je spojena s Mikulčicemi lávkou přes Moravu. V Kopčanech si můžete prohlédnout románskou kapli svaté Margity z 9. století, která je jedinou dochovanou kamennou stavbou z doby Velké Moravy na Slovensku.
  • Město Hodonín, které je krajským městem Jihomoravského kraje. V Hodoníně si můžete prohlédnout například zámek, muzeum, galerii nebo rodný dům prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
  • Zámek Lednice, který je součástí Lednicko-valtického areálu, který je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zámek Lednice je považován za jeden z nejkrásnějších zámků v České republice a nabízí nádherné interiéry i parky.

Slovanské hradiště v Mikulčicích na Wikipedii