• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

minaret v Lednici

Minaret v Lednici

Lednický minaret je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice. Také je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země.

Rozhlednu nechal postavit Alois I. z Lichtenštejna, zakladatel lednického parku, v duchu tehdy módního orientálního stylu podle vzoru anglických zahrad s romantickými stavbami. Minaret je postaven na břehu Zámeckého rybníka v hlavní ose k zámku Lednice. V jeho blízkosti se nachází přístaviště na Staré Dyji. K rozhledně se dá dostat pěšky – 1,5 km cesty zámeckým parkem, lodí po zámecké Dyji nebo koňským spřežením. Z ochozu je vidět park, Pavlovské vrchy, Bílé Karpaty a dokonce vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni.

Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka. Velký mecenáš umění Alois Josef I. Z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu.

Podle jjiné pověsti si prý lichtenštejnský kníže tajně vydržoval na lednickém zámku muslimskou milenku, které se však stýskalo po domově. Kníže proto pro ni postavil minaret i s mešitou, aby se na Moravě necítila tak úplně jako v cizině. 

Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797. Vzhledem k tomu, že stavba byla situována na vrstvách nestabilních písků, byly vybudovány základy pomocí olšových břeven zabušených do hluboké jámy. Na těchto základech vyrostla čtyřboká jednopatrová mešita s arkádovým ochozem na sloupech v přízemí.

Mimořádná stavba si vyžadovala také speciální konstrukci lešení, po němž byl dopravován materiál. Na svou dobu neobvyklé řešení vzbudilo obdiv, ale i pochybnosti o jeho bezpečnosti. K této skutečnosti se váže další historka. Aby tyto obavy rozptýlil vyjel údajně jeden kaprál císařského jízdního pluku na koni po točité rampě lešení až k vrcholu minaretu, aniž by kůň projevil jakékoliv známky neklidu. Kníže byl stavbou dokončenou v roce 1804 nákladem téměř půl miliónů zlatých nadšen a svoji spokojenost náležitě projevil i jeho projektantu a staviteli Josefu Hardtmuthovi.

Informace o Lednickém minaretu na stránkách zámku Lednice