• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Slavkov u Brna

Zámek Slavkov u Brna

Zámek Slavkov (německyAusterlitz) patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města Slavkova u Brna. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů (neboli bitva u Slavkova).

Nedílnou součástí celého zámeckého areálu je zámecký park, který patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na území Moravy. Jeho rozloha činí 15,5 ha.

Zámek s překrásnou zahradou můžete obdivovat i dnes. Při prohlídce okouzlující budovy se snadno přenesete do napoleonských dob.

Na místě dnešního barokního zámku byla vybudována začátkem 13. století komenda řádu německých rytířů. V jejich vlastnictví je Slavkov poprvé zmiňován roku 1237. Části obytné budovy a kruhové schodišťové věže komendy jsou zachovány pod severním traktem barokního zámku a pod částí zámeckého nádvoří. Koncem l6. století, asi za Oldřicha III. z Kounic, byl na starších základech vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a mohutnou kruhovou věží. Fragmenty základového zdiva jsou zachovány v části suterénu severního a západního křídla zámku.

Podnět k barokní přestavbě renesančního sídla Kouniců ve Slavkově dal koncem 17. století Dominik Ondřej z Kounic. Úkolem vybudovat reprezentativní sídlo rodu na místě nevyhovující renesanční architektury pověřil italského architekta Domenika Martinelliho z Luccy. Návrh barokní novostavby ve stylu tzv. podunajského baroka provedl Martinelli v 80. letech 17. stol. a zahrnul do něj kromě zámku i úpravu a přestavbu větší části města s novým farním kostelem. Vlastní budova zámku byla navržena na půdorysu písmene U.

Bitva tří císařů

Slavkov u Brna je místo, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Místo, které je spojeno s téměř padesáti tisíci mrtvými vojáky. Město, kde se rozhodlo o politických změnách v 19. století. Slavkov u Brna, ve světě známý spíše jako Austerlitz, se 2. prosince 1805 stal místem, kde se střetly největší evropské mocnosti – Francie, Rakousko a Rusko. Přestože početní převaha nahrávala spojenecké armádě císaře Františka I. a Alexandra I., z balkonu slavkovského zámku hned druhý den císař Napoleon oznámil přeživším francouzským vojákům svůj triumf.

Zámek je svědkem pobytu všech tří císařů. Před bitvou se na zámku ubytovali dva z nich – rakouský František I. a ruský car Alexandr I., kteří přijeli od Bohdalic cestou přes Bučovice. Po bitvš do něj pak nechal přenést svůj hlavní stan Napoleon.