• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

rozhledna Hustopeče

Rozhledna a mandloňové sady Hustopeče

Mandloňový sad v Hustopečích je unikátní v celé České republice. V době největšího rozmachu tohoto sadu v něm rostlo 50 tisíc mandloní. Nic obdobného neexistovalo nikde ve Střední Evropě.

Historie pěstování mandloní na našem území sahá do 17. století. První rozsáhlé sady však byly vysázeny ve snaze o soběstačnost socialistického hospodářství až v roce 1949 právě v Hustopečích. V době největšího rozmachu v šedesátých letech dvacátého století rostlo okolo 50 tisíc stromů na 185 hektarech. Pěstování mandloní se však stávalo neekonomických a tak se sady postupně zmenšovaly, až na konci osmdesátých let zůstaly poslední dva.

Město Hustopeče získalo část sadů při pozemkových úpravách v roce 2004 a další významnou část v roce 2008 odkoupilo. Vlastnictví sadů městem vytvořilo předpoklady pro obnovení zajišťování systematické péče o mandloně. Sad na lokalitě Kamenec má rozlohu 1,7 ha a roste v něm asi 400 stromů. Ve druhém sadu na Hustopečském starém vrchu roste přibližně 530 mandloní na ploše asi 2,7 ha.

Rozhledna v mandloňovém sadu

Rozhledna stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 metrů, takže z ní vidíte i blízkou Pálavu. Vysoká je 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 12,6 metrů.  Rozhledna je postravena z různých druhů dřeva od dubu po modřín. Dovede vás k ní příjemná Mandloňová naučná stezka.

O mandloňových sadech na stránkách města Hustopeče