• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hrad Okoř

Okoř je zřícenina hradu, zhruba 15 km severozápadně od centra hlavního města Prahy. Hrad byl vystavěn v údolí mezi poli na malé skalce obtékané Zákolanským potokem. Nachází se tak pod úrovní okolních vrchů, čímž je mezi českými hrady unikátem. Hrad byl velmi vážně poničen během třicetileté války. Noví majitelé, jezuité z jezuitské koleje sv. Klimenta, jej pak dle svých potřeb barokně upravili, ale v roce 1773 po zrušení řádu papežem Klementem XIV. dal správce hradu strhnout střechy a materiál rozprodal.

O malebných zříceninách hradu Okoř se vypravuje nejedna pověst. Vypráví se o pokladu ukrytém pod zříceninou. Tajná podzemní síň bývala pod hradem již v dobách jeho rozkvětu, ale poklad se v ní má nacházet až od dob, kdy zde sídlili jezuité.

Prohlídkový okruh si můžete projít buď s průvodcem nebo bez něj.

Odkazy:
Hrad Okoř na Wikipedii
Web obce Okoř