• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Roztocký háj – Tiché údolí

Pokud hledáte tip na zajímavý a nenáročný výlet do přírody, který můžete spojit s poznáváním historie a kultury, pak je pro vás ideální cíl Roztocký háj – Tiché údolí. Jedná se o dva na sebe navazující přírodní rezervace, které se nacházejí na severním okraji Prahy, mezi Suchdolem a Roztokami. Tato oblast nabízí nejen krásnou a rozmanitou krajinu, ale také bohatou historii, která sahá až do pravěku.

Roztocký háj – Tiché údolí je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1978. Zabírá plochu 86 hektarů a chrání cenné lesní a skalní ekosystémy. V rezervaci se nachází několik zajímavých skalních útvarů, jako jsou například Sedlecké skály, které jsou pozůstatkem starého vltavského kaňonu. Na skalách rostou vzácné druhy rostlin, jako je koniklec luční či kavyl Ivanův. V lesních porostech se vyskytují typické i vzácné druhy živočichů, jako jsou například žluna zelená, žluna šedá, krutihlav obecný nebo ještěrka zelená.

Údolí Únětického potoka je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1990. Zabírá plochu 64 hektarů a chrání vlhkou údolní nivu s mokřadními a lučními společenstvy. V rezervaci se nachází čtyři bývalé mlýny s náhony a rybníky, které jsou dnes kulturními památkami. V okolí mlýnů se nachází kosené louky s bohatou květenou a hmyzem. V nivě potoka se vyskytují vzácné druhy rostlin, jako je například prstnatec májový nebo kosatec sibiřský.

Obě přírodní rezervace jsou propojeny naučnou stezkou, která má délku asi 7 km a 12 informačních zastavení. Naučná stezka začíná na suchdolské vyhlídce na vltavské údolí, odkud se nabízí krásný pohled na Prahu. Odtud pokračuje po žluté turistické značce přes Roztocký háj až do Roztok, kde se nachází zámek Maxmiliánka s parkem. Zde se lze občerstvit nebo navštívit muzeum únětické kultury, která byla jednou z nejvýznamnějších pravěkých kultur ve střední Evropě. Z Roztok se pak pokračuje po modré turistické značce kolem Únětického rybníka až do Starého Suchdola, kde končí naučná stezka.

K naučné stezce se dostanete městskou hromadnou dopravou – od metra A, stanice Dejvická, autobusy č. 107 a 147 do zastávky Kamýcká, odtud je první tabule naučné stezky vzdálena asi 800 m. Od poslední zastávky naučné stezky můžete pokračovat dále po žluté značce ke konečné autobusu č. 147 (zastávka Výhledy) nebo můžete projít ulicemi Pod Rybníčkem a Suchdolskou na konečnou zastávku autobusu č. 107 (zastávka Suchdol). Obě linky vás dovezou zpět k metru.

Pokud máte chuť na delší výlet, můžete si prodloužit trasu o některé z dalších zajímavých míst v okolí. Například můžete navštívit Levý Hradec, kde stávalo první sídlo Přemyslovců, nebo Podbabskou rokle, kde se nachází památník bitvy u Bílé hory. Můžete také pokračovat po cyklostezce podél Vltavy až do Troje, kde se nachází ZOO Praha, Botanická zahrada nebo Trojský zámek.