• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Valtice

Zámek Valtice

Zámek Valtice je barokní zámek nacházející se v městě Valtice v okrese Břeclav. Zámek tvoří třípatrová čtyřkřídlá budova s ​​konírnou, jízdárnou, galerií, barokním divadlem a kočárovnou. 

Monumentální barokní valtický zámek sice nedosahuje na veřejnosti popularity sousedního neogotického zámku Lednice, z historického hlediska ji však převyšuje: v letech 1560 – 1945 byl ústřední rezidencí bohatého a mocného rodu pánů z Lichtenštejna, který jej vlastnil po 550 let.

Valtický zámek, vzniklý rozšířením hradu založeného patrně v 11. století, byl od konce 14. století do poválečné konfiskace sídlem vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů. Velikost a nádhera barokní výzdoby svědčí i dnes o tom, že býval rezidencí jednoho z nejmocnějších šlechticů podunajské monarchie.

Zámek Valtice stojí na nízkém návrší jižně od náměstí. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od kterých vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Průčelní fasáda zámecké budovy je bohatě zdobena, středová osa budovy je zvýrazněna vstupním portálem a věží.

Na stavbě zámku se podíleli věhlasní evropští stavitelé (Tencalla, otec a syn Ernové, Ospel, Martinelli, Beducci a mnoho jiných). Současnou podobu získal zámek nákladnými přestavbami v 17. a 18. století. Po vyvlastnění v roce 1945 je zámek v majetku českého státu. V roce 1996 byl zapsán jako nedílná součást Lednicko-valtického areálu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Stránky Valtického zámku