• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Přírodní park Pod Štědrým

Přírodní park pod Štědrým je chráněné území o rozloze 25 km2, které se nachází v Nepomucké vrchovině východně od Nepomuku v Plzeňském kraji. Park je ojedinělým příkladem typu harmonické, ryze české krajiny, v charakteristickém pahorkatinném georeliéfu, s pestrou mozaikou lesů, remízků, luk, pastvin, polí s řadou potoků a vodních ploch a s typickými drobným osídlením.

Parku dominuje vrch Štědrý (667,9 m n. m.), který je zdáli viditelný a nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Na vrcholu se nachází rozhledna z roku 1934, která je volně přístupná a má výšku 18 metrů. Z rozhledny lze vidět například hrad Rabí, hrad Zvíkov, hrad Kašperk nebo vrcholy Šumavy.

V parku se nachází také několik zajímavých rybníků, jako jsou Velký životický rybník, Velký přebudovský rybník nebo Mohelnický rybník. Tyto rybníky jsou vhodné pro rybolov, koupání nebo pozorování ptáků. Na břehu Mohelnického rybníka se nachází také památná lípa s obvodem kmene 650 cm.

Park má bohatou historii a kulturu, která je spojena s městem Nepomuk a jeho slavným rodákem svatým Janem Nepomuckým. V parku se nachází několik památek na tohoto patrona mostů a zpovědního tajemství, jako je například studánka Dobrá voda u Vrčeně, kde podle legendy vytryskl zázračný pramen přičiněním svatého Vojtěcha. Další památkou je kostel svatého Jana Nepomuckého v Mohelnici, který byl postaven v letech 1727-1730 jako první kostel zasvěcený tomuto světci.

Park je také známý svou lidovou architekturou a řemesly. V některých vesnicích se dochovaly typické roubené chalupy s doškovou střechou a zdobenými štíty. V parku se také nachází několik lidových tvůrců, kteří se zabývají například keramikou, dřevorytem nebo kovářstvím.

Park je snadno dostupný autem nebo autobusem z Nepomuku nebo Kasejovic. V parku je také možné pohybovat se po turistických nebo cyklistických trasách, které jsou dobře značené a vedou k nejzajímavějším místům. V parku se také konají různé akce pro veřejnost, jako jsou například Nepomucké trhy, Podzim pod Zelenou horou nebo Letní barokní festival.

V okolí parku se nachází také další zajímavá místa, která stojí za návštěvu. Například město Nepomuk, které je poutním místem a rodištěm svatého Jana Nepomuckého. V Nepomuku se nachází několik památek, jako je například gotický kostel svatého Jana Křtitele, barokní klášter premonstrátů, zámek s muzeem nebo náměstí s kašnou a sochou světce. Dalším tipem je město Kasejovice, které je známé svým raně gotickým kostelem svatého Jakuba, vystavěným koncem 13. století. V Kasejovicích se také nachází zámek z 18. století, který slouží jako kulturní a společenské centrum.

Přírodní park pod Štědrým je tedy ideálním místem pro výlet do přírody a poznání historie a kultury této malebné oblasti. Park nabízí něco pro každého, ať už se jedná o milovníky přírody, historie, umění nebo řemesel. Park je také vhodný pro rodiny s dětmi, které se mohou seznámit s místní faunou a flórou nebo navštívit kontaktní zoopark Farma Kapsa v Třebčicích. Park je otevřený celoročně a vstup je zdarma.