• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Zámek Březnice

Zámek Březnice s parkem a oborou se nachází ve východní části města Březnice, při pravém břehu řeky Skalice. Zámecká budova zaujímá severozápadní okraj nepravidelného areálu, který jižně pokračuje anglickým parkem a dále východním směrem rozlehlou zámeckou oborou. Jádrem komplexu je dvoupatrový zámek s uzavřeným nádvořím a kaplí, přiléhající k jeho východní části a vymezují jej rozsáhlé hradební zdi s baštami a ohradní zdi s branami.  Původní gotická tvrz byla postavena při obchodní stezce spojující Čechy s Bavorskem.

Od 13. století vlastnilo Březnický zámek několik významných českých rodů. Zámecké expozice dnes přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a umělecké slohy od renesance až po 19. století.

Historickým unikátem je jedinečný renesanční interiér nejstarší zámecké knihovny v Čechách, tzv. Lokšanské, pocházející z roku 1557, který se dochoval takřka v nezměněné podobě včetně původního trámového stropu, kletované malované výmalby stěn a původních knihovních skříní. Rok 1557 je vůbec pro zámek skutečně významným, protože v tomto roce byli na zámku tajně oddáni arcivévoda Ferdinand s Filipínou Welserovou, sestřenicí tehdejší majitelky zámku.

K zámku patří kromě klasického anglického parku také renesanční bylinná zahrádka.

V Březnici můžete rovněž navštívit zachovalé židovské ghetto se synagogou ve čtvrti města zvané „Lokšany“. Ghetto je v těsné blízkosti březnického náměstí. Za městem směrem na Rožmitál se pak nachází židovský hřbitov