• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je kopec vysoký 735 metrů, který najdete asi 3 km jihovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem. Na vrchu kopce se nachází významné marianské poutní místo. Svatý Hostýn je považován za jedno z nejenergetičtějších míst u nás. Díky rovinaté krajině Hané je Svatý Hostýn již zdaleka dobře viditelným.

Kopec má vlastně vrcholy dva. Na menším z nich stojí barokní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Původní stavba chrámu pocházející z let 1721–1748 byla obnovena po požáru roku 1769 a rekonstruována v první polovině 19. století. V roce 1887 zde byl dobudován jezuitský klášter. I dnes je toto poutní místo spravováno jezuity. Pod vrcholem kopce vývěrá pramen, kterému se připisují léčivé účinky. Podle tradice voda z tohoto pramene zázračně uzdravuje. Pramen se jmenuje Vodní kaple a je vzdálený od chrámu asi 300 metrů.

Podle pověsti pramen vytryskl na západním svahu kopce Hostýn při zázračné záchraně křesťanů Pannou Marií, která bleskem zapálila ležení nájezdných Tatarů. Ti v roce 1241 vpadli na Moravu, kde kradli, drancovali a vraždili. Lidé se před nimi schovávali v kopcích. Tímto zázrakem se započala nejen historie pramene Vodní kaple, ale také historie celého poutního místa Svatý Hostýn. 

Na druhém z vrcholů Hostýna, na tom vyšším, je postavena kamenná rozhledna císaře Františka Josefa I. z roku 1898. Rozhledna je přístupná veřejnosti. Na pískovcovém základním kameni rozhledny je nápis: Základní kámen položil císař a král František Josef I. 1.IX.1898. Z rozhledny se otevírá překrásný pohled na všechny strany širokého okolí. Za dobrých podmínek lze z rozledny dolédnout až k vrcholkům Nízkých Tater. V přízemí rozhledny je kaple sv. Kříže. Na vrholu byla v devadesátých letech vybudována větrná elektrárna, která v kombinaci s historickými památkami působí na místě poněkud nepatřičně.

Na spojnici mezi oběma vrcholy se nachází hřbitůvek jezuitských mnichů, pomník skautů, kteří zahynuli ve vězení za dob totality, a pomník dlouholetého skautského vůdce a ředitele holešovského gymnázia Rudolfa Plajnera.

Svatý Hostýn a jeho křížová cesta

Většina poutních míst má kromě své kostelní obrazové křížové cesty ještě křížovou cestu venkovní. Svatý Hostýn není výjimkou. Křížová cesta Dušana Jurkoviče na Hostýně je vytvořena z keramických kachlí a vznikala 20 let. Stavba kamenných kapliček podle Jurkovičova návrhu byla zahájena v roce 1904. Malíř Jano Köhler začal své předlohy připravovat v roce 1912. Trvalo mu dvacet let, než dvanáct zastavení dokončil. Byl precizní a pečlivě zkoumal všechny dobové detaily.

Celá křížová cesta je asi 600 metrů dlouhá a začíná hned vedle baziliky. Není náročná, kopíruje totiž sedlo mezi dvěma hlavními vrcholy Hostýna.

Podle archeologických nálezů se na Hostýně nacházelo rozlehlé pravěké hradiště. Pravděpodobně již ve středověku byla na vrcholu postavena kaple Panny Marie, zřejmě od havířů, které sem povolal pan Burian Žabka z Limberka. Existence pramene nedaleko vrcholu a zejména pozůstatky mohutných pravěkých valů pak vedly ke vzniku řady pověstí.

Automobilová doprava na vrch Hostýn je regulována. Byla zde zavedena pravidelná autobusová doprava. Po příjezdu do Bystřice pod Hostýnem lze ulicí Hostýnská dojet až do místní části Vinohrádek, kde je možné zaparkovat. K zastávce autobusu, který Vás vyveze k chrámu pokračujte asi 250 m pěšky dolů po kamenných schodech po červené turistické trase.

Odkazy:

https://www.hostyn.cz/