• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Andělská hora

Výlet na Andělskou Horu to je krásný výlet na tajemné místo. Andělská Hora je zřícenina hradu na kopci Andělská hora v obci Andělská Hora. Nachází se asi 8,5 km jihovýchodně od Karlových Varů. Hradní zřícenina je dominantou celého okolí. Jádro stavby tvořil vnitřní nebo též horní hrad na nejvyšším místě skalnatého hřebenu. Od roku 1964 je zřícenina chráněna jako kulturní památka. Ve starých turistických průvodcích se psalo o Andělské Hoře jako o „nejkrásnější ruině v Českém království“.

Pozitivní energie na Andělské Hoře

Tajemný hrad prý působí na své návštěvníky tajemnou energií. Přírodní síly, které zde působí, údajně dokáží každému dodat novou sílu a pozitivní myšlení. Vše je prý pozůstatek významné alchymistické laboratoře Jakoba Tenzela, která zde byla v letech 1594 – 1620. Ten se zabýval přeměnou materiálů a pracoval i na kameni mudrců. Energií vzniklou při jeho pokusech jsou prý zříceniny dodnes nabíjeny.

Již od konce 18. století se městečko s romantickými hradními zříceninami stalo oblíbeným výletním místem karlovarských lázeňských hostů. Mezi ně patřil například Johann Wolfgang Goethe, který zde roku 1786 oslavil své 37. narozeniny. Za třicetileté války byl v roce 1635 zdejší hrad dobyt Švédy, vyloupen a poničen. Při požáru městečka v roce 1718 měl vymrštěný hořící šindel zapálit střechu hradu, který zcela vyhořel a následně byl definitivně opuštěn. Postupem let se z hradu staly zříceniny a oblíbené výletní místo lidí ze širokého okolí. Ze skalního ostrohu se nabízí nádherný nerušený výhled do okolní kopcovité krajiny Slavkovského lesa a Doupovských hor.

Na náměstí pod hradem se nachází gotický farní kostel sv. Michaela Archanděla, postavený v letech 1487 – 1490. Po velkých požárech městečka v letech 1641 a 1718 byl kostel barokně upraven. Poblíž kostela stojí památná lípa, u níž kdysi vyvěrala studánka, jejíž voda prý zázračně léčila četné nemocné poutníky.

Jedna z pověstí o založení hradu uvádí, že hrad Andělská Hora a osm kilometrů vzdálený hrad Hartenštejn u Bochova založily dvě sestry na takových místech, aby si mohly vidět do oken.

Na hrad je možné jít kdykoliv. Od roku 1950 až do roku 1990 byla obec Andělská Hora městskou částí Karlových Varů, dnes je samostatná. Do obce dnes zajíždí z Karlových Varů meziměstský autobus. Z Varů se můžete na Andělskou horu vydat od hlavní pošty po zelené turistické trase. Dlouhá procházka nádhernou přírodou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les měří 9,6 kilometru a zabere Vám asi dvě a půl hodiny. Pro cestu na kole bude lepší zvolit silnici podél řeky Ohře přes ves Šemnice. Cesta je sice o tři kilometry delší, ale silniční provoz zde není tak hustý. Na Andělskou Horu je samozřejmě možné dojet osobním automobilem po státní silnici R6 ve směru na Prahu.