• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče

Královské pole (německy Königsfeld) je historické místo, ze kterého byl podle legendy povolán Přemysl Oráč, zakladatel českého knížecího a později královského rodu Přemyslovců, na český knížecí stolec. Rozměry Královského pole sloužily ve středověku jako základ české polní míry.

Roku 1841 nechal na Královském poli zbudovat hrabě Ervín Nostic podle návrhu architekta F. Staumanna pomník Přemysla Oráče. Pomník tvoří profilovaný kamenný podstavec, na němž stojí pluh ze železné litiny. Místo, na kterém pomník stojí, je celoročně dobře přístupné. Lze se sem dostat po silnici od Ústí nad Labem do Řehlovic, nebo po dálnici D8 (kousek od pomníku se nachází dálniční sjezd směrem od Ústí nad Labem). Lze se sem dostat i po železnici po trati číslo 131. Vystoupíme přímo na zastávce Stadice.

V místech, kde památník stojí prý před staletími Přemysl Oráč zarazil do země prut. Tímto prutem poháněl volský potah. Z prutu následně vypučela líska, která byla u zdejších obyvatel ve velké vážnosti. Karel IV. dokonce osvobodil hned tři stadické usedlosti od roboty, jen aby mohly o tuto lísku řádně pečovat a její oříšky odevzdávali na Pražský hrad. Zvyk se udržel až do roku 1701. Lísku už na místě, ale nenajdete. Na počátku 19. století definitivně zašla.

Přímo naproti Královskému poli stojí empírová hájovna. Hájovna byla postavena společně s pomníkem v roce 1841. Dnes je z ní místní pohostinství, ve kterém se můžete na výletě osvěžit.

Odkazy:
Pomník Přemysla Oráče na Wikipedii