• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Nový zámek Velké Březno

Nový zámek Velké Březno

Nový zámek Velké Březno stojí na svahu Zámeckého vrchu na okraji Velkého Března, v okrese Ústí nad Labem.

Zámek nechal v letech 1842–1845 v pozdně rakouském empírovém slohu postavit hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína, nejvyšší purkrabí Království českého, který se zde po svém penzionování rozhodl strávit podzim života. Starý zámek ve Velkém Březně, který byste našli blíže k Labi, už totiž neodpovídal představám hraběte Chotka o pohodlném bydlení, a tak v září roku 1842 začíná ve Velkém Březně stavba zámku nového, a od května 1844, kdy je nový zámek dokončen, zde Chotek i se svou rodinou bydlí.

Rodové sídlo bylo Chotkovým vnukem později přestavěno v novorenesančním stylu.  Na konci 19. století zde pobývala Žofie Chotková, která byla spolu se svým manželem Františkem Ferdinandem d´Este zastřelena v roce 1914 při sarajevském atentátu.

V polovině 19. století přibyl v okolí zámecký park. Jeho dnešní podoba pochází ze začátku 20. století, kdy byl rozdělen na pětihektarový anglický park a malý francouzský park. V parku byla místa pro různé kratochvíle: najdeme tu dvě fontánky, plavecký bazén, kuželník, dnes rekonstruovaný do původní podoby, lavičky s pěknými výhledy nebo třeba odpočívadlo.

Zámek dnes nabízí půvabné, do detailu zařízené interiéry, silné příběhy a množství doprovodných akcí.