Nový zámek Velké Březno

Nový zámek Velké Březno, který původně připomínal spíše empírovou vilu, si na penzi nechal postavit hrabě Karel Chotek mezi lety 1842–1845.

Nový zámek Velké Březno

Nový zámek Velké Březno stojí na svahu Zámeckého vrchu na okraji Velkého Března, v okrese Ústí nad Labem.

Zámek nechal v letech 1842–1845 v pozdně rakouském empírovém slohu postavit hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína, nejvyšší purkrabí Království českého, který se zde po svém penzionování rozhodl strávit podzim života. Starý zámek ve Velkém Březně, který byste našli blíže k Labi, už totiž neodpovídal představám hraběte Chotka o pohodlném bydlení, a tak v září roku 1842 začíná ve Velkém Březně stavba zámku nového, a od května 1844, kdy je nový zámek dokončen, zde Chotek i se svou rodinou bydlí.

Rodové sídlo bylo Chotkovým vnukem později přestavěno v novorenesančním stylu.  Na konci 19. století zde pobývala Žofie Chotková, která byla spolu se svým manželem Františkem Ferdinandem d´Este zastřelena v roce 1914 při sarajevském atentátu.

V polovině 19. století přibyl v okolí zámecký park. Jeho dnešní podoba pochází ze začátku 20. století, kdy byl rozdělen na pětihektarový anglický park a malý francouzský park. V parku byla místa pro různé kratochvíle: najdeme tu dvě fontánky, plavecký bazén, kuželník, dnes rekonstruovaný do původní podoby, lavičky s pěknými výhledy nebo třeba odpočívadlo.

Zámek dnes nabízí půvabné, do detailu zařízené interiéry, silné příběhy a množství doprovodných akcí.