• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

hrad Litoměřice

Litoměřický hrad

Litoměřický hrad (též Hrádek) je bývalý gotický královský hrad v severozápadní části městského jádra Litoměřic, který byl součástí městských hradeb. Hrádek je perlou královského města Litoměřice. Nachází se přímo v jeho historickém jádru, pouze několik desítek metrů od Mírového náměstí.

Hrad vznikl pravděpodobně v době vlády Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 13. století. V době vlády císaře Karla IV. prodělal první velkou přestavbu a rozšíření. Sám Karel IV. na hradě pobýval celkem třikrát a při své poslední návštěvě daroval Litoměřicím vrch Radobýl spolu s právem a povinností založit na jeho svazích vinice, pěstovat hrozny a vyrábět víno, kterým brzy nejen král, ale také jeho šlechta a nakonec i poddaní rádi zapili nejednu dohodu nebo významnou událost. Významně poničen byl během husitských válek. Poškozený hrad daroval král Vladislav Jagellonský městu, které ho využívalo k hospodářským účelům. V roce 1655 byl opět poničen požárem, a v 18. století v roce 1767 byl z větší části přebudován na Litoměřický pivovar. Od 80. let 20. století jsou zbytky někdejšího hradu (část věže a jeden hradní palác) postupně rekonstruovány pro kulturní a společenské účely.

V letech 2007-2011 proběhla nákladná rekonstrukce a přestavba bývalého gotického hradu s pracovním názvem „Svatostánek českého vinařství“. Jejím výsledkem je multifunkční prostor, jehož součástí je revitalizované nádvoří a správní budova. Posláním Hradu Litoměřice je mimo jiné šíření vinařské tradice regionu, která sahá až do dob krále Karla IV. Vína jsou uchovávána v ideálních podmínkách sklepních prostor, na které navazuje i degustační místnost s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy.