• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hrad Házmburg

Hazmburk je zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu u vsi Klapý, 3,5 kilometru severozápadně od města Libochovice,

Věže této zříceniny patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny dolního Poohří a spatřit je můžete na vzdálenost až několika desítek kilometrů. Říká se mu Hazmburk, Klapý, Hanžburek, Zaječí hrad, Zajícův hrad nebo Hasenburg. Už z dálky ční dvě mohutné věže – Černá a Bílá. Bílá věž je v současnosti upravena pro turisty jako rozhledna. Z výšky se naskytne pěkná podívaná na České středohoří, na Milešovku, Sedlo, Dlouhý vrch, Radobýl, Kletečnou, horu Říp nebo Lovoš.

Na Házmburk se musíte vydat pěšky a tak počítejte s tím, že bez stoupání do vrchu se to neobejde. Troška namáhavější cesty se ale vyplatí, cesta je pohodlná a zvládnou ji i méně zdatní jedinci. Hrad je místem konání různých kulturních akcí. Podívat se lze na různé výstavy, velikonoční akce, Středověký den, Hradozámeckou noc nebo tradiční pálení čarodějnic.

S hradem je spojeno mnoho legend – pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti a tajné zazděné chodby, které kdysi Hazmburk propojovaly s hrady Košťálovem a Budyní. Další legendy mluví o skrytých sklepeních se sudy vynikajícího vína, nebo o pokladu, který na hradě schovalo francouzské vojsko po Napoleonově porážce v Rusku. Podle pověsti z Dalimilovy kroniky byl vrchol opevněn už v době lucké války, kdy jej vlastnili Lučané – konkrétně bojovník Léva, proti kterým bojoval český kníže Hostivít. Čechové hrad měli napadnout a Lučané se bránit vně jeho palisád. Když prohrávali a chtěli se vrátit do hradiště, jejich ženy na ně začaly křičet a poklepávat na sukně, aby se pod nimi skryli. Hradiště pak mělo být pojmenováno Klepý právě podle jejich klepání. Jiná legenda zase hovoří o uvězněné hazmburské sani v hradním sklepě pod Bílou věží. Zkrátka místo zahalené tajemstvím.

Doba romantismu přispěla ke zvýšení zájmu o romanticky vyhlížející zbytky hradu. Házmburk byl oblíbený Karlem Hynkem Máchou, Emilem Fillou nebo Svatoplukem Čechem. Zřícenina je inspirovala k zajímavým dílům.

Odkazy:
Stránky hradu Házmburk
Házmburg na Wikipedii