• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Krokodýlí ZOO v Protivíně

Největší krokodýlí ZOO v České republice nabízí svým návštěvníkům více než 100 krokodýlů.

Výstavním záměrem je v cílové podobě vystavovat všechny krokodýlí druhy. Tento záměr je doplněn vybudováním zoologického muzea, kde jsou vystaveny preparáty nejen krokodýlů, ale i dalších zástupců živočišné říše. Muzeum vystavuje přes 1200 exponátů kosterních pozůstatků krokodýlů a dalších obratlovců. Najdete zde například kostry páru nosorožce bílého, kostru největšího druhu žáby, lebku ptáka s největším rozpětím křídel nebo lebky slonů, hadů a nejrůznějších ještěrů. Protivínská zoologická zahrady se zabývá také vzdělávacím programem a propagací obnovitelných zdrojů

Po stránce chovatelské je v krokodýlí ZOO kladen důraz na sestavení chovných skupin ohrožených a kriticky ohrožených druhů krokodýlů a to nejen v samotné expozici, ale i na farmě, tak aby tato zvířata měla optimální podmínky k rozmnožování.

Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je expoziční část krokodýlí ZOO v Protivíně v historické hospodářské budově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. Farma ve Chvalšinách zůstala zachována a slouží jako chovatelská a zásobovací farma pro ZOO.

Ze všech krokodýlích druhů chybí v ZOO pouze krokodýl orinocký, ten se však zřejmě nevyskytuje nikde v Evropě. Pravděpodobně dosud jediným zařízením na světě, které chová všech 23 druhů krokodýlů, je aligátoří farma St. Augustin na Floridě. Poté co Protivínská ZOO začala chovat gaviály indické se její kolekce krokodýlů rozšířila již na 22 druhů. V krokodýlí ZOO je k vidění mimo jiné aligátor severoamerický, kajman paraguayský, krokodýl nilský či krokodýl kubánský.

Co se týče dostupnosti Protivín leží na vlakové trase Praha – České Budějovice. Při cestě autem po trase Písek – České Budějovice, 15 kilometrů od Písku a 38 km od Českých Budějovic.

Odkazy:
https://krokodylizoo.cz/