• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Kapličkový hřbitov Albrechtice nad Vltavou

Pokud hledáte zajímavý a neobvyklý cíl pro výlet, můžete zkusit navštívit Kapličkový hřbitov v Albrechticích nad Vltavou. Jedná se o jedinečnou památku, která je součástí vesnického kostela svatého Petra a Pavla z 12. století. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, jehož ohradní zeď je zdobena 108 kapličkami s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Tyto kapličky byly postaveny ve 40. letech 19. století za faráře Víta Cízy, který také složil všechny nápisy na pomníky. Kapličky jsou věnovány zemřelým obyvatelům vesnice a jejich patronům. Na každé kapličce je namalován obraz patrona nebo patronky zemřelého, železný kříž a někdy i další symboly, jako jsou květiny, srdce nebo holubice. Nápisy jsou psány česky, německy nebo latinsky a obsahují jména zemřelých, data úmrtí, verše z Bible nebo vlastní básně.

Kapličkový hřbitov je považován za jednu z nejvýznamnějších památek lidového umění v Česku a je chráněn jako kulturní památka. V roce 2007 byly původní obrazy na kapličkách restaurovány a odkryty z betonových desek, které je zakrývaly od 80. let 20. století. Nyní si můžete prohlédnout jejich původní podobu a obdivovat jejich barevnost a detailnost. Některé z kapliček jsou velmi zajímavé a originální, například kaplička číslo 106, která je jedinou, kterou nesložil farář Cíza, ale jeho nástupce František Toušek. Na této kapličce je namalován obraz svatého Jana Nepomuckého s anděly a nápisem: „Tady leží Jan Nepomucký / Který byl utopen v Praze / A protože byl dobrý kněz / Tak ho Bůh vzal do nebe.“

Kapličkový hřbitov je také zajímavý tím, že se na něm nachází pomník albrechtických duchovních, který je monumentální a architektonicky ztvárněný. Je zhotoven z cihel, má tvar půlkruhové arkády s klenbou a je zdoben zlaceným křížem. Na pomníku je namalován obraz Poslední večeře Páně a rozsáhlý nápis s jmény albrechtických farářů od roku 1360 do roku 1845.

Kapličkový hřbitov je součástí kostela svatého Petra a Pavla, který je také velmi cennou historickou stavbou. Jedná se o románský kostel ze 12. století, který je pravděpodobně dílem milevské stavební hutě. Kostel byl v průběhu staletí několikrát přestavován a rozšířen, například byla přistavěna gotická sakristie, barokní věž a novogotické okna. V interiéru kostela se nachází bohatá malířská výzdoba, která pochází převážně z 19. století. Nejvýznamnější jsou fresky na triumfálním oblouku, které zobrazují Poslední soud, peklo a ráj. Na freskách jsou zachyceny různé postavy a scény z křesťanského učení, ale také některé humorné a satirické detaily, jako jsou například opilí muzikanti, tančící dívky nebo ďáblové s vidlemi. Kostel je také významný tím, že se v něm nachází několik náhrobků a epitafů z 16. a 17. století, které patřily šlechtickým rodům Oudražským z Kestřan a Vrtbům.

Kapličkový hřbitov i kostel svatého Petra a Pavla jsou volně přístupné pro veřejnost a jsou otevřeny každý den od 8 do 18 hodin. Vstup je zdarma, ale je možné přispět dobrovolným darem na údržbu památek. Občas se v kostele konají i kulturní akce, jako jsou koncerty duchovní hudby nebo Noc kostelů.

Pokud se chcete dostat na Kapličkový hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, máte několik možností. Pokud jedete autem, můžete se řídit silnicí číslo 138 z Písku nebo silnicí číslo 159 z Českých Budějovic. Obec Albrechtice nad Vltavou je dobře značená a hřbitov i kostel jsou snadno viditelné z hlavní silnice. Pokud jedete vlakem, můžete vystoupit na stanici Albrechtice nad Vltavou, která leží na trati číslo 200 mezi Pískem a Českými Budějovicemi. Z nádraží je to asi 1 km pěšky do centra obce. Pokud jedete autobusem, můžete využít linky z Písku nebo Českých Budějovic, které staví na autobusové zastávce Albrechtice nad Vltavou u kostela.

Zajímavosti v okolí

Okolí Albrechtic nad Vltavou nabízí také mnoho dalších zajímavostí a možností pro výlety. Pokud máte rádi přírodu a turistiku, můžete se vydat do Píseckých hor, které jsou chráněným parkem s rozmanitou faunou a flórou. V Píseckých horách najdete také několik rozhleden, jako jsou například Vysoký Kamýk, Velká skála nebo Kamenáček. Pokud máte rádi historii a kulturu, můžete navštívit nedaleký hrad Zvíkov, který je považován za jeden z nejkrásnějších a nejstarších hradů v Česku. Na Zvíkově si můžete prohlédnout historické interiéry, expozice, kapli nebo muzeum. Zvíkov leží na soutoku řek Vltavy a Otavy a nabízí také krásné výhledy na okolní krajinu.

Pokud máte rádi umění a architekturu, můžete se také podívat na některé další památky v okolí Albrechtic nad Vltavou. Například můžete navštívit zámek Orlík nad Vltavou, který je dominantou krajiny a sídlem šlechtického rodu Schwarzenbergů. Zámek Orlík je původně gotický hrad z 13. století, který byl později přestavěn v renesančním, barokním a novogotickém slohu. V zámku si můžete prohlédnout bohatě zařízené interiéry, sbírky umění, zbraní a porcelánu, kapli nebo knihovnu. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem s anglickým a francouzským zahradním slohem, kde najdete také sochy, fontány, altány nebo skleníky. Zámek Orlík je otevřen od dubna do října a vstupné je 150 Kč pro dospělé a 80 Kč pro děti.

Další zajímavou památkou v blízkosti Albrechtic nad Vltavou je klášter Zlatá Koruna, který je jedním z nejlépe zachovaných cisterciáckých klášterů v Česku. Klášter Zlatá Koruna byl založen v roce 1263 králem Přemyslem Otakarem II. jako dar papeži Urbanu IV. Klášter byl postaven ve slohu rané gotiky a je známý svou krásnou architekturou a uměleckými díly. V klášteře si můžete prohlédnout tři kostely, konventní budovy, rajský dvůr, kapitulní síň nebo knihovnu. Klášter je také sídlem Národního památkového ústavu a uchovává cenné rukopisy, listiny a knihy. Klášter Zlatá Koruna je otevřen celoročně a vstupné je 120 Kč pro dospělé a 60 Kč pro děti.

Pokud máte rádi gastronomii a víno, můžete se také zastavit v některé z místních restaurací nebo vinoték, kde si můžete pochutnat na tradičních jídlech a nápojích z jižních Čech. Například můžete ochutnat pstruha na másle, pečenou kachnu s knedlíky a zelím, bramborovou polévku s houbami nebo koláče s tvarohem a mákem. K jídlu si můžete dát pivo z místních pivovarů nebo víno z nedalekých vinic. Některé z doporučených restaurací jsou například U Zlaté koruny, Na Hradbách nebo U Jezera.