• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Muzeum Karla Čapka ve Strži

Muzeum Karla Čapka v Strži se nachází v těsné blízkosti rodného domu tohoto slavného českého spisovatele. Toto muzeum přináší unikátní pohled na život a dílo Karla Čapka a je určeno pro všechny, kteří se zajímají o českou literaturu a historii.

V muzeu můžete navštívit expozice, které jsou rozděleny do několika tematických okruhů. Jednou z nich je například expozice o životě a díle Karla Čapka, která se zaměřuje na jeho knihy, divadelní hry a životní osudy. V této expozici najdete mnoho zajímavostí a detailů o tomto slavném spisovateli, například originální rukopisy jeho knih, divadelní rekvizity a osobní předměty.

Další expozice se věnuje historii Strže a okolí. Tato expozice přináší mnoho informací o životě a kultuře v této oblasti a ukazuje, jak se zde žilo v průběhu staletí. Najdete zde také mnoho historických fotografií a dokumentů, které ilustrují život a dění v této oblasti.

Pro děti jsou zde určeny interaktivní prvky, jako jsou například hry a kvízy, které je naučí o životě a díle Karla Čapka a historii této oblasti hravou formou.

V areálu se nachází rovněž socha Karla Čapka, která byla odhalena v roce 1994. Socha stojí v zahradě před rodným domem Karla Čapka a je vytvořena z bronzu. Karel Čapek je na soše zachycen jako postava v chůzi s knihou v ruce, jako symbol jeho literárního díla.

Celý areál Muzea Karla Čapka v Strži a Památníku Karla Čapka je významnou kulturní památkou a připomínkou slavného českého spisovatele a jeho rodiny. Je to ideální místo pro všechny, kteří se zajímají o literaturu a historii a chtějí se dozvědět více o životě a díle Karla Čapka.