• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Skalka – Mníšek pod Brdy

Na sklonku 17. století vyrostl na skalnatém ostrohu Rochota poblíž města Mníšek pod Brdy komplex budov, který se později začal nazývat Skalka. Poutní místo Skalka je barokní areál, jehož dominantou je barokní kostelík svaté Máří Magdaleny. Je zde také klášter, poustevna či modlitebna nebo křížová cesta, která má 14 zastavení.

Kostel, klášter i poustevnu dal postavit syn zakladatele mníšeckého zámku Servác Ignác Engel z Engelsflussu po velké morové epidemii, která se nevyhnula ani jeho rodině. Kostel je zasvěcen svaté Maří Magdaleně. Vzorem pro jeho stavbu je kaple v jihofrancouzském Aix-en Provance. Zde Maří Magdalena  podle legendy ze 6. století třicet let žila. Zvláštností těchto staveb jsou vnitřní omítky napodobující krápníkovou jeskyni. Původní podlaha byla dlážděna oblázky z nedaleké řeky Berounky.

Od roku 1762 až do konce 2. světové války působil na Skalce řád františkánů. Po druhé světové válce však areál začal průběžně chátrat.
S postupem blízké těžby železné rudy se ve zdech kostelíka i ostatních staveb začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Ačkoli byl po 2. světové válce celý areál nákladně zrekonstruován, již po 10 letech od rekonstrukce byl zdevastován a zcela opuštěn. Ze Skalky se postupně staly rozvaliny, hrobka pod kostelem byla vypleněna. Na konci 80. let však začal areál ožívat, stavby byly průběžně nákladně opravovány a místo se stalo oblíbeným cílem výletníků.

Poutní místo Skalka se nachází v katastrálním území Mníšek pod Brdy, asi 27 kilometrů jihozápadně od Prahy. Z místa je nádherná vyhlídka na Mníšek i široké okolí.

Skalka na Wikipedii