Prachovské skály

Přírodní rezervace Prachovské skály patří k nejznámějším skalním oblastem České republiky.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Přírodní rezervace Prachovské skály patří k nejznámějším skalním oblastem České republiky. Je jednou z nejstarších přírodních rezervací v České republice.

Prachovské skály jsou známy především jako skalní město s množstvím přírodou vymodelovaných skalních útvarů. Na jeho území nachází se nachází řada nádherných vyhlídek, z nichž budete mít celý Český ráj jako na dlani.

Za prvního zaznamenaného turistu lze pokládat rakouského císaře Františka I. (1768 – 1835), který podle dochované pověsti Prachovské skály navštívil a nechal se pronést na nosítkách skalní soutěskou, která pak dostala název Císařská chodba. Mělo se tak stát při jeho návštěvě Jičína v roce 1804. Historici o této verzi pochybují, nicméně jméno chodby zústává.

Počátkem 20. století vznikla z popudu majitelů skal – rodiny Schliků – také první restaurace ve skalách. Brzy se ukázalo, že je potřeba zřídit restauraci větši, a tak roku 1923 postavil Klub českých turistů základnu – Turistickou chatu. Ta byla v třicátých letech ještě rozšířena do dnešní podoby.

Turisté přijíždějí do Prachovských skal většinou vlastními vozy nebo autobusy. K dispozici jsou zde parkoviště, tabule s informacemi, restaurace i prodejny suvenýrů. Ve skalním městě pak udržované prohlídkové okruhy a cesty. Návštěvu je nejlépe plánovat na celý den.

Výchozím městem pro prohlídku Prachovských skal může být Jičín, starobylé město se zachovalým centrálním náměstím a mnoha historickými památkami. Do Prachovských skal je odtud asi 6 km směrem na Sobotku, přes Holín a ves Prachov na dvě parkoviště při vstupech na prohlídkové okruhy.

Wikipedie

Stránky Prachovských skal