• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hrad Kost

Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji, v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice v okrese Jičín.

Středověký gotický hard Kost se nachází v půvabné krajině Českého ráje. Jako jeden z mála našich hradů je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu. Hrad je dodnes velice dobře zachovaný. Hrad založil kolem roku 1349 Beneš z Vartenberka. Zajímavostí hradu je věž s lichoběžníkovým půdorysem – Bílá věž. Nepravidelný půdorys věží, který se vyskytuje na řadě českých hradů, používali stavitelé pro ochranu před salvami z děl obléhatelů. Po stěně, která není k nepříteli natočena kolmo, totiž koule sklouzne a nenadělá tolik škody.

Prohlídka hradu je rozdělena do čtyř okruhů. Vybrat si můžete z kruhů – Rod Kinských v Čechách, Mučírna, Z pohádky do pohádky a Mučírna s katem Heřmanem. Na hradě se natáčela známá pohádka S čerty nejsou žerty.

Nedaleko Kosti se nachází bývalé skalní obydlí zvané „U slepé Barky“. Na přelomu 19. a 20. století tu žily dvě vdovy. Po smrti svých manželů trpěly chudobou a své příbytky si vytvořily právě ve skále v podhradí. Chudoba v tomto kraji nebyla nic výjimečného, a proto se k bydlení využívalo čehokoliv, co příroda poskytovala. Skála se světničkou je za hradem Kostí nedaleko Černého rybníka dodnes a stařenky tu bydlely až do 1. světové války.

S hradem jsou spojeny různé pověsti. Ta nejznámnější vypráví příběh o tom, jak hrad přišel ke svému jménu. Podle ní se za husitských válek dostal až ke Kosti Žižka. Vojáci marně útočili na mohutné hradby. žižka si uvědomil, že silou nic nezmůže. Rozhodl se tedy nechat posádku hradu vyhladovět a zaútočit, až půlka pomře a druhá bude tak zbědovaná, že nezvedne do rukou zbraně. Dny a týdny plynuly jako voda, až na Kosti zbyla jediná vepřová hlava a soudek vína. Když už se pán hradu chystal vystrojit si předsmrtnou hostinu, obránci dostali nápad. Ještě toho večera se na Kosti konala velká slavnost, obránci hlasitě předstírali hostinu a když začalo nad prázdnými mísami omdlévat hladem, přehodili přes hradby onu poslední vepřovou hlavu a soudek vína. „Dejte si s námi,“ zavolali na husity. „Máme dost na celé měsíce!“ Roztrpčené vojsko, jenž už bylo dlouhým obléháním znaveno, stanulo proti svému vůdci a jemu nezbylo, než hned ráno odtáhnout s nepořízenou. Povídá se, že velký husita nedokázal opustit hrad v pokoře. Aby ulevil svému hněvu, pravil: „Hrad je tvrdý jak kost, a ta patří jen psu!“ Tenkrát prý hrad dostal své jméno a jeho majiteli byla na památku posledního vepřového vsazena do erbu kančí hlava.

Odkazy:
Stránky hradu Kost
Kost na Wikipedii
Ještě jedny stránky hradu Kost