• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn je nejstarším hradem v Českém ráji. Založili ho ve 13.století příslušníci rodu Markvaticů, z jehož větve vzešel slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

Ke vstupní bráně hradu vede kamenný most ozdobený barokními sochami českých patronů. Jedná se o kopie soch kosmonoských Jelínků, které vytvořil místni akademický sochař Jiří Novák. Za vstupní branou se nachází první nádvoří hradu. Pod prvním nádvoří je zpřístupněné sklepení se sbírkou archeologických nálezů hradu a expozicí věnovanou pískovcům – fenoménu Českého ráje. Součástí prvního nádvoří je i malá kaple s údajným portrétem Karla Hynka Máchy.

Na druhém nádvoří je kaple sv. Jana Nepomuckého, která je od 18. století zdaleka viditelnou dominantou hradu. Na třetím skalním bloku najdeme zajímavé pozůstatky středověku. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Návštěvníky zaujme také prohlídka romantického paláce, jehož podstatnou částí je starobylý středověký palác pánů z Valdštejna.

V současné době je hrad Valdštejn v majetku Města Turnova.

Odkazy:
Stránky hradu Valdštejn
Hrad Valdštejn na Wikipedii