• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Přírodní rezervace Soos

Přírodní rezervace Soos

Přírodní rezervace Soos patří mezi nejvýznamnější přírodní rezervace v Česku. Leží přibližně 6 km severovýchodním směrem od Františkových Lázní. Slovo „Soos“ znamená v egerlandském, tj. chebském německém nářečí „močál“. Rezervaci se někdy přezdívá Český Island. Island je cítit sírou, Soos zase solí a oxidem uhličitým.

Rezervace na území historického Sooského lesa má rozlohu 221 ha. Veřejnosti je však přístupna pouze její část prostřednictvím 1,2 km dlouhé naučné stezky opatřené informačními tabulemi.

Naučná stezka vede po dřevěných chodnících na dně vyschlého slaného jezera, ve kterém ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Nyní je z jezera vlastně rozlehlé rašeliniště.
Navštívíte-li SOOS za deštivého počasí, naskytne se vám pohled na bublající mofety. Jde o vyvěrající oxid uhličitý, který díky své síle vytváří bahenní sopky. Vedle toho zde můžete obdivovat také celou řadu minerálních pramenů. Mezi nejznámější patří Císařský pramen a pramen Věra.

Kromě naučné stezky v Soosu návštěvníci najdou záchrannou stanici pro zraněné živočichy. Prohlédnout si lze také muzejní expozice o přírodě rezervace a jejího okolí, rozsáhlou expozici „Ptačí svět Chebska“ a paleontologickou expozici „Dějiny země“, jejíž součástí jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. 

Stopa Heinricha Mattoniho v rezervaci

Na vzniku pestrého území má svůj velký podíl i Heinrich Mattoni. Jeho stopu tu kromě přírodních krás připomíná malý zelený domek – pozůstatek jeho továrny, takzvané solivarny. V továrně Heinrich Mattoni zpracovával vytěženou slatinu pro léčebné účely a jímal minerální vody, ze kterých a dělal, jež pak dále distribuoval.

Císařský pramen

Císařský pramen, který se nachází v lokalitě Soos, je studená, středně mineralizovaná železitá sírano-uhličitano-chloridová sodná kyselka se zvýšeným obsahem beryllia a arsenu. Pramen je nejteplejším přírodním vývěrem v Chebské pánvi.

Jak se do rezervace Soos dostat

Objekt Muzea Soos a vstup do geologického parku se nachází přímo u železniční zastávky Nový Drahov na trati Tršnice – Luby u Chebu.

Z nádraží ve Františkových Lázních se dostanete ke vstupu do rezervace po červené turistické značce – je to necelých 6 km. Po přilehlé komunikaci podél hranic rezervace vede cyklotrasa č. 2133.

Do rezervace je možný vstup i se psem na vodítku.

Webové stránky Muzea Františkovy Lázně spravujícího rezervaci Soos