• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Zámek Nový Hrad

Zámek Nový Hrad

Zámek Nový Hrad ční nad obcemi Jimlín, Zeměchy a Opočno v mírně zvlněné krajině dolního Poohří 5 km jihozápadně od Loun, mezi Přírodním parkem Džbán a Českým středohořím.

Zámek Nový Hrad je hrad přestavěný na zámek , který je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka. Rozlehlý areál tvoří komplex obytných a hospodářských budov se třemi nádvořími, díky poloze na vyvýšeném prostranství a vysoké věži je dominantou širokého okolí. Hrad byl založen v 15. století rodem Kolovratů, později často střídal majitele a prošel přestavbou na renesanční a barokní zámek. Posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové (1767–1947). Nyní je zámek ve správě Ústeckého kraje a je přístupný veřejnosti.

Přes četné stavební úpravy v době renesance a baroka je současný zámek půdorysně totožný s původním hradem. U Nového Hradu jako u jednoho z mála českých hradů známe přesné datum založení.] Povolení ke stavbě hradu vydal král Jiří z Poděbrad 2. května 1465 pro Albrechta Bezdružického z Kolovrat. Kolovratové v této oblasti již dříve vlastnili statky a založili nedaleký klášter v Dolním Ročově, kde měli rodinnou hrobku. Albrecht Bezdružický z Kolovrat zahájil stavbu hradu jižně od obce Jimlín poblíž Loun, hrubá stavba byla dokončena přibližně roku 1474, kdy se sem Albrechtova rodina nastěhovala. Tehdy také Albrecht upustil od přídomku Bezdružický, začal se psát Novohradský a založil tak novou rodovou linii rozvětveného rodu Kolovratů.

Kolovraté své sídlo opouštějí již po sto letech, ale to již byl Nový Hrad postupně přebudováván v útulný zámek. Na významu získal zvláště za hraběte Gustava Adolfa z Warrensbachu a jeho nevlastní dcery. V roce 1715 se zámek naopak stal sídlem prostopášné Anny Barbory z Löwenegg-Tondeur. Válkami zbídačené novohradské panství bylo roku 1767 prodáno knížeti Josefu Adamovi ze Schwarzenbergu, bohatému sousedovi z nedalekých Postoloprt. Areál byl následně využíván jako lovecký zámek, vojenský lazaret, sídlo vrchnostenských úředníků a nakonec jako velkostatek.

http://www.zameknovyhrad.cz