• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Stekník

Zámek Stekník

Zámek Stekník je rokokový zámek ve stejnojmenné vesnici v okrese Louny. Stojí v jižní části vesnice na hraně mělkého údolí řeky Ohře necelých šest kilometrů východně od Žatce.  Zámek, obklopený italskou terasovitou zahradou, patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. 

Veřejnosti jsou zpřístupněny prostory zámecké kaple, sala terreny, chodby prvního patra a jižního křídla zámku s výstavou historických hraček a kočárků z konce 19. a začátku 20. století. Samostatně jsou zpřístupněny chodby přízemí zámku, kde je výstavní prostor, a samozřejmě zámecká terasovitá zahrada.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1389, ale panské sídlo popsané jako tvrz se uvádí až v roce 1539. Pozdně středověká tvrz stojící na místě dnešního zámku byla v majetku rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. Kaplířové drželi Stekník až do začátku Třicetileté války, kdy jim byl z náboženských důvodů zkonfiskován. Dochovaná podoba je výsledkem úprav v rokokovém slohu ze druhé poloviny 18. století, kdy bylo za Jana Františka z Klaudensteinu přistavěno jižní křídlo, v západním křídle vznikl velký sál s balkónem a k severnímu konci staršího křídla byla připojena kaple Navštívení Panny Marie.

Zámecké fasády jsou členěné pilastry a rokokovým květinovým dekorem na supraportách, parapetech a pilastrech. Před západní průčelí předstupuje konvexní tříosý rizalit s balkónem a se štíty zdobenými rokokovými vázami. Za ním je v přízemí oválná sala terrena zaklenutá kupolí. Její strop je zdoben štukovým zrcadlem s malbou alegorie Umění a v nikách jsou malované alegorie Lásky.

Kaple je obdélná se zkosenými nárožími a má obdélný presbytář. Kromě dalšího vybavení se v ní nachází hlavní oltář zasvěcený Navštívení Panny Marie, šest obrazů světců od Ignáce Raaba, obraz Nejsvětější Trojice a varhany.[

Ze západní a jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem na stupňovitých terasách zdobených rokokovými vázami a plastikami.

https://www.zamek-steknik.cz/cs