• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

skanzen Třebíz

Skanzen Třebíz

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi je muzeum, které je zaměřeno na lidovou architekturu. Muzeum tvoří soubor staveb na návsi v Třebízi, které dokumentují život na venkově na Slánsku do přelomu 19. a 20. století. Jedná se o statek, kostel, vejminek, obchod nebo rodný dům Václava Beneše Třebízského. Muzeum bylo založeno v roce 1975 jako součást Vlastivědného muzea ve Slaném.

Charakteristická česká náves malé zemědělské obce Třebíz, ležící na rozhraní středních a severních čech, zůstala neporušena díky tomu, že lipská silnice budovaná v polovině 18. století a nyní silnice 1/7 byly řešeny mimo střed obce. Tím zůstala zachována její původní sídelní situace. Uprostřed třebízské návsi se zachoval rybníček s brodištěm a v jeho sousedství stojí jednoduchá barokní stavba kostelíka sv. Martina z roku 1754 s pozdně barokním oltářem s obrazem Nanebevzetí sv. Martina. Poblíž kostela na návsi je v rozsoše malá zvonička se zvonkem s datací 1932. Na návsi také najdeme výklenkovou barokní kapličku Nejsvětější Trojice z 18. století. Kaplička stojí v místech, kudy vedla původní stará cesta. Součástí této kapličky je kašna, kam přitéká voda z „třebízské studánky“, známé z pověsti Královka, jak ji ve svém díle zaznamenal Václav Beneš Třebízský.

Národopisné muzeum ve Třebízi zachovává vnější vzhled lidových staveb a ve vybraných interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny. Hospodářské budovy spolu se zemědělským nářiadím starším i novějším dokládají podmínky, potřeby i výsledky rolnické práce. Kromě zemědělství a lidové architektury dokumentuje muzeum vesnická řemesla a obchod. Sleduje život na vesnici v jeho radostech i starostech.

Jedním z domů ve skanzenu je i rodný dům Václava Beneše Třebízského č. p. 19, zachovaný v původní zástavbě návsi.

http://www.muzeumtrebiz.cz