• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Oldřichův dub

Oldřichův dub patří k našim nejznámějším památným stromům. Vysoký je 31 metrů a po obvodu měří 760 centimetrů. Dub je zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO. Roste v severní části obce Peruc pod zámkem nad potůčkem a vydatným pramenem.

Kmen je dutý, dutina byla v minulosti opakovaně vypálena vandaly, ale strom požár přežil. Dub pomalu dožívá. Jeho věk 1000 let je většinou udáván na základě pověsti. Někteří odborníci se ale domnívají, že by (podobně jako u Svatováclavského dubu) mohlo jít o mladší strom, na který se pověst po zániku původního dubu přesunula.

Oldřichův dub je spojen s českými dějinami, objevuje se již v Dalimilově kronice. Podle pověsti potkal zde přemyslovský kníže Oldřich (vládl v letech 1012–1034) Boženu, kterou poté pojal za ženu, a z jejich nelegitimního svazku se narodil jeho jediný syn, pozdější kníže Břetislav I. Ke slavnému setkání mělo dojít roku 1002. Oldřich lovil ve zdejších hlubokých, temných lesích zvěř a spatřil u studánky čarokrásnou děvu „perúc prádlo“ (od toho tedy podle Václava Hájka z Libočan pochází název vesnice). Jeho srdce pro ni zahořelo a i Boženě se urostlý kníže zalíbil. Mělo to však neparný háček – Oldřich byl ženat a Božena vdaná. Jak však praví Kosmas, považovalo se tehdy za hanbu, spojil-li se někdo trvale s jedinou ženou. Oldřichova první manželka Juta byla navíc neplodná, takže ztratila své postavení (měla štěstí, protože v té době bylo zvykem neplodné manželky zabít nebo vyhnat). Boženin manžel se musel smířit s tím, že přišel o manželku. Aby „na tom nebyl škodný“ zaplatil mu kníže za Boženu nemalou částku. Některé verze pověsti však uvádějí, že se její opuštěný manžel na dubu oběsil. Z vášnivého vztahu brzy vzešel český Achilles, pozdější kníže Břetislav I. a rod Přemyslovců nevymřel po meči.

Odkazy:
Oldřichův dub na Wikipedii
Kníže Oldřich na Wikipedii