• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter je nejstarší český mužský klášter. Klášter je umístěn přibližně na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou. Založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Od počátku v něm sídlí mnišská komunita benediktinů, která sem přišla z dolnobavorského kláštera Niederaltaich.

U příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Klášter jako celek s bazilikou svaté Markéty a s Markétskou zahradou je chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Břevnovský klášter je považován za nejstarší písemně doložené místo vaření piva v celé České republice, v této tradici pokračuje Břevnovský klášterní pivovar.

Podle pověsti byl klášter založen na místě u pramene potoka Brusnice, kde se údajně setkal biskup Vojtěch s knížetem Boleslavem na lovu.  Legenda popisuje vznik názvu kláštera podle břevna ležícího ve studánce, u níž se Boleslav II. se sv. Vojtěchem setkali.

Břevnovský klášter patří řádu benediktinů, kteří se řídí pravidly, které pro ně v 6. století sepsal v Itálii sv. Benedikt. Jejich tradičním heslem je „modli se a pracuj“. 

Za husitských válek klášter utrpěl velké škody a obnova kláštera pak začala až po Třicetileté válce.  Dnešní podoba benediktinského komplexu z let 1708 – 1745 představuje vrcholné dílo baroka. Dnešní barokní budovy kláštera včetně chrámu sv. Markéty byly zbudovány na starších základech podle plánů architekta Kryštofa Dientzenhofera a pod jeho stavebním dozorem. Někdejší vstupní osa kláštera je dnes rozdělena ulicemi Bělohorskou a Patočkovou.

Na nedalekém Břevnovském hřbitově odpočívá řada známých osobností (jako např. Jan Patočka nebo Karel Kryl). V kostele proběhla zádušní mše například také za Jaroslava Seiferta.

Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským sálem.

Odkazy:

https://www.brevnov.cz/cs/ – stránky Břevnovského kláštera

http://www.brevnovskypivovar.cz/ – stránky Břevnovského pivovaru

https://www.klasternisenk.cz/ – restaurace v areálu Břevnovského kláštera