• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hora Matky Boží

Hora Matky Boží

Hora Matky Boží (původní název byl Lysá hora) je vrch v Hanušovické vrchovině asi 1,5 km východně od města Králíky v katastru obce Dolní Hedeč. Nachází se zde klášter a hlavní poutní místo královéhradecké diecéze. V roce 2018 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou České republiky.

Na Hoře Matky Boží se nachází Barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Areál je propojený s obcí Králiky alejí s kapličkami křížové cesty. Svatá cesta začíná na Malém náměstí v Králíkách. 

V době třicetileté války byla hora, na které dnes klášter stojí, pustá a bez porostu, proto se jí říkalo Lysá hora.

Název Hora Matky Boží je podle přání zakladatele Tobiáše Jana Beckera. Jako dítě dal slib, že na kopci nad městem, kam chodil s dalšími dětmi v procesí, jednou postaví kostel. Když mu byl už jako kanovníkovi v katedrále sv. Víta tento slib připomenut, začal jej naplňovat a Lysá hora se v letech 1696-1710 změnila v Horu Matky Boží.

Traduje se, že se během stavby byly nalezeny základy dávné svatyně. Lidé za zpěvu mariánských písní přinášeli na horu trámy i kamení. Pomáhali lidé ze širokého okolí, kteří věřili, že když nebudou čekat žádnou odměnu, Panna Maria jim pomůže v jejich životě. Stavba díky tomu trvala pouhé čtyři roky. 21. srpna 1700 byl do kostela slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie Sněžné, dar Tobiáše Jana Beckera.

Již roku 1710 přišlo na Horu matky Boží 10 tisíc poutníků v čele s třemi hrabaty a biskupem prosit o záchranu před morem. Časem jejich počet neustále rostl, přičemž hlavních poutí se účastnilo i přes sto tisíc věřících.

Svaté schody

Vedle trojlodní baziliky je výraznou stavbou klášterního areálu kaple Svatých schodů. Jak již název napovídá, dlouhé schody tvoří její stěžejní část. Svaté schody jsou napodobeninou schodiště v hradu Antonia v Jeruzalémě, později převezené do Říma. Po nich kráčel Ježíš Kristus k soudnímu stolci Piláta. Nahoru chodí poutníci po schodech po kolenou, zatímco boční schodiště slouží k normálnímu sestupu dolů.

Poutní areál přežil řadu katastrof, ať už to byl požár kostela v roce 1846, ničení nacisty za II. světové války nebo komunisty, kteří zde zřídili v roce 1950 koncentrační klášter pro mužské řehole. Poutní areál byl věřícím znovu otevřen v roce 1968.

Z Mariánského kopce je krásný výhled na Králíky, Suchý vrch a Králický Sněžník.

Webové stránky kláštera Králíky