• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Město stříbra Kutná Hora

Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století. Prvopočátky dolování jsou však ještě dávnějšího data. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci, kteří pak na svém hradišti Malíně, které je dnes součástí Kutné Hory, razili v letech 985-995 z tohoto stříbra mince – denáry. Kutná Hora bývala přezdívána jako pokladnice českých králů.

Kutná Hora se jako velká průmyslová aglomerace a královské horní město s mincovnou stala po propoknutí „stříbrné horečky“ druhým nejdůležitějším královským městem po Praze. Koncem 13. století město poskytovalo zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě a začala se zde razit nejsilnější evropská měna, Pražský groš.

Historické centrum města v sobě skýtá významné kulturní dědictví. V roce 1995 byla Kutná Hora zapsána na Seznam UNESCO. Ve městě najdete 2 románské kostely, 2 katedrály, 5 kostelů gotických a 1 barokní, 3 kláštery, více než 4 desítky soch, sousoší a kapliček nebo 278 měšťanských domů. Uliční síť si dodnes zachovává genium loci kdysi středověkého horního a mincovního města.

Příjmy z dolů financovaly stavbu nejvýznamnějších středověkých památek stříbrného města, zejména monumentálního chrámu sv. Barbory. Kutná Hora si zachovala unikátní kompaktní historické jádro s celou řadou původních gotických památek. Na okraji Kutné Hory se pak nachází nejstarší část města, zvaná Sedlec. Kutnou Horu proslavil také legendární renesanční bouřlivák Mikuláš Dačický z Heslova.

V Kutné Hoře můžete rovněž navštívít Muzeum stříbra nebo středověký stříbrný důl. Zde ve štole svatého Jiří, v hloubce zhruba 40 m, návštěvníci procházejí 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Prohlídku je vhodné, vzhledem k velkému zájmu, předem rezervovat.

Stříbrné město se nachází cca 70 km jihovýchodně od Prahy, cesta vlakem z metropole trvá pouhou hodinu, cesta autem trvá jen o něco déle.

Kutná Hora na Wikipedii

Městský informační portál Kutná Hora