Roudnický zámek

Roudnice nad Labem je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě vlastněný českým šlechtickým rodem Lobkoviců.

Roudnice nad Labem je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě vlastněný českým šlechtickým rodem Lobkoviců.

Jedno z nejstarších českých měst Roudnice nad Labem, ležící na levém břehu řeky Labe, získalo svůj název podle vyvěrajícího rudného pramene – původně se město jmenovalo Rúdník nebo Rúdnica. Zámek Roudnice se nachází vysoko nad řekou Labe v centru města. Roudnické panství bylo historickým knížecím a vévodským sídlem rodiny Lobkowiczů. Barokní sídlo o 250 místnostech dokumentuje dějiny rodu v průběhu čtyř století – od svatby Zdeňka Popela z Lobkowicz (1568-1628) s Polyxenou z Pernštejna (1566-1642) v roce 1603 přes období konfiskací nacisty a komunisty ve 20. století do současnosti. Vedle hlavní zámecké budovy jsou součástí zámeckého areálu i klášter, kostel, hospodářské a administrativní budovy a jízdárna.

Románské základy původního hradu pochází z 12. století, který byl postaven za účelem ostrahy labské vodní cesty.

V jízdárně zámku sídlí galerie moderního umění. v Roudnici nad Labem, která byla postavena v poslední čtvrtině 17. století italským architektem Antoniem Portou. Vstup do galerie je osazen portálem z bývalého Portova domu, který stával na náměstí. Dominuje mu jeho znak – probodnuté srdce a tři květy. Za tahák galerie lze označit soubor šedesáti obrazů Antonína Slavíčka, který byl součástí daru mecenáše Augusta Švagrovského z počátku 20. století. Sbírka výtvarného umění obsahuje více než 3.000 uměleckých děl od konce 19. století do současnosti.

Zámek Roudnice nabízí i možnost uspořádat ochutnávku vín z Lobkowiczkého zámeckého vinařství Roudnice nad Labem. Ochutnávková místnost se nachází v prostorech románského hradu ze 12. století.

Odkazy:
Stránky rodu Lobkowiczů
Roudnický zámek na Wikipedii
Stránky města Roudnice nad Labem
Stránky galerie moderního umění