• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Prachatice

Prachatice

Prachatice jsou město v Jihočeském kraji, 35 km západně od Českých Budějovic. Historické jádro města je od roku 1981 městskou památkovou rezervací. Prachatice se nacházejí v Šumavském podhůří, na jižním úpatí hory Libín.

Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století. Značný rozkvět města přišel po roce 1381, kdy král Václav IV. přiznal Prachaticím právo skladování a prodeje soli dovážené ze Salzburgu.  V roce 1399 stejné privilegium obdržel také bavorský Pasov a tím byla určena takzvaná Zlatá stezka. Všechno zboží přivážené z Bavorska muselo projít Prachaticemi a ty stále bohatly.

Koncem 15. století to bylo vzkvétající město, ve kterém už od vrcholného středověku žili převážně čeští Němci. Koncem 16. století měl v Prachaticích své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka, k jehož rozsáhlé doméně město patřilo. Ve městě tehdy vznikla řada výstavných renesančních domů na hlavním Velkém náměstí.

Po Mnichovské dohodě v roce 1938 byly Prachatice přičleněny k Německu, ačkoliv Češi tvořili téměř polovinu obyvatelstva. Hranice s Protektorátem Čechy a Morava probíhala těsně za městem u Starých Prachatic.

Prachatické pamětihodnosti

Velké náměstí

Historické prostředí města předurčilo filozofii řešení renesančního náměstí jako velkého tržiště s minimem zeleně. Uprostřed náměstí se nachází kašna ze 16. století, okolo které je příjemné posezení ve stínu lip. K významným památkám patří celá řada domů na náměstí. Kromě Staré a Nové radnice je to například tzv. Knížecí dům, Rumpálův dům s barevnými sgrafity znázorňující bitevní vřavu, dům bývalé solnice se zbytky renesančních maleb z let 1572 – 1611, nebo renesanční Husův dům se sgrafity.

Kostel svatého Jakuba Většího

Kostel svatého Jakuba Většího  je významnou pozdně gotickou stavbou. Dnešní podoba vznikla při přestavbě kostela v letech 1505–1513, presbytář je starší. Za husitských válek bylo poškozeno především vnitřní vybavení. Důležitým mezníkem v historii kostela byl velký požár v roce 1501. Po něm došlo v letech 1505–1513 k přestavbě. Na řadě míst interiéru se dochoval znak tehdejších majitelů Prachatic, Rožmberků – pětilistá růže. Konečnou podobu získal kostel v 19. století, kdy byla věž po požáru v roce 1832 přestavěna do podoby minaretu.

Prachatické městské hradby

Městské opevnění v Prachaticích je dochovaným středověkým opevňovacím systémem. Na rozdíl od jiných měst na území České republiky nebyly prachatické hradby v rámci rozvoje měst v 19. století strženy. Zpočátku mělo městské opevnění podobu hliněných valů zpevněných dřevem.
Skutečné zdi byly vystavěny až v století šestnáctém. Některé z původních bašt se do současné doby nedochovaly, jiné se zachovaly především proto, že byly přestavěny na obytné domy.

Stará Prachatická radnice

Stará radnice je renesanční budova stojící na Velkém náměstí. Vznikla přestavbou staršího sídla úřadu v letech 1570–1571.

Webové stránky pro turistický ruch v Prachaticích