• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Boubínský prales

Boubínský prales

Boubínský prales je národní přírodní rezervace asi 3,5 km severovýchodně od obce Zátoň v okrese Prachatice nedaleko Vimperka. Boubínský prales se nazývá podle majestátní hory Boubín.

Rezervace byla zřízena na popud lesníka Josefa Johna, tehdejšího lesmistra vimperských lesů schwarzenberského panství. Kníže Jan Adolf Schwarzenberg souhlasil a v roce 1858 vydal nařízení, že ve zbývající části pralesa na Boubíně se pro věčné časy nesmějí porážet žádné stromy a les má být ponechán jen sobě samému.

V průběhu let byla část pralesa poničena povětrnostními vlivy, narůstajícím turismem, kůrovcovou kalamitou i přemnoženou zvěří. Z toho důvodu byla jádrová část pralesa ohraničena plotem, který zamezuje vstupu turistů a zvěře a tím chrání mladou generaci stromků. Na území rezervace se nachází stromy staré 400 až 500 let. Největší boubínský smrk, který padl v roce 1970 měl výšku 57,2 m a jeho stáří se odhadovalo na 440 let.

Stáří lesa se odhaduje na 12 000 let, kdy skončila poslední doba ledová.
Každý strom, který má tloušťku alespoň deset centimetrů, je v databázi a vědci sledují jeho životní dráhu. Celkem je podle této databáze v jádrovém území Boubínského pralesa 20 tisíc stromů.

Přístup k Boubínskému pralesu

Oblast rezervace je často navštěvována z oblasti Kubovy Hutě, odkud vede značená modrá turistická cesta vedoucí přes Basumské louky, na Srní vrch, Boubínský prales, na křižovatku na Křížkách, přes Boubínské jezírko, Amortovku a přes Lom před Soví skálou, kde oblast rezervace opouští a míří do obce Zátoň.

Obec Zátoň je dalším častým místem, kudy se do oblasti rezervace hojně vstupuje.

Naučná stezka Boubínský prales

Výchozím bodem trasy je nejčastěji parkoviště v blízkosti osady Kaplice (cca 100 míst). Od zastávky Českých drah „Zátoň zastávka“ se projde okolo parkoviště přes Idinu pilu k Boubínskému jezírku.

Naučná stezka Boubínský prales má necelé čtyři kilometry a nachází na ní celkem osm zastávkových míst. Začíná u Boubínského jezírka. Jednotlivá zastávková místa informují o květeně a dřevinách pralesa i celé Šumavy, o ptactvu i zvířatech, která tu žijí.

Celá stezka je poměrně náročná – povrch štěrk a asfalt. Můžete si ale vybrat pouze její část (1. až 5. zastavení), která je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro vozíčkáře.

Boubínská rozhledna

Na vrcholku kopce Boubín se nachází dřevěná rozhledna v Česku o výšce 21 metrů, jejíž stavba byla dokončena v roce 2005. Před výstavbou rozhledny se zde do poloviny 70. let 20. století nacházela dřevěná vojenská pozorovatelna. Vedle rozhledny se nachází malý kamenný obelisk s nápisem „Kardinal Fürst von Schwarzenberg, 3. 8. 1867“, který vznikl jako vzpomínka na návštěvu pražského arcibiskupa na tomto místě.

Vrchol rozhledny s vyhlídkovou plošinou je o 2 metry vyšší než okolní koruny stromů. Z rozhledny se Vám otevře pohled na celou Šumavu. Při dobré viditelnosti budete moci obdivovat panorama Alp. Pokud budete hledět směrem do české vlasti zahlédnete Vimperk, jadernou elektrárnu Temelín nebo zámek Hluboká nad Vltavou.

Doporučujeme Vám i další Šumavské výlety, jako například výlet k Jezerní Slati, výlet k řece Vydra, výlet podél Vchynicko-tetovského plavebního kanálu nebo výlet k vlkům do Srní.