• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Hora Říp – rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší národní historie. 456 metrů vysoký kopec neobvyklého tvaru se krásně tyčí uprostřed roviny. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich prapředků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. Každoročně pro to máme příležitost – při pravidelné svatojiřské pouti 24. dubna.

Pověst o Řípu zná snad každý Čech. Z bájné pravlasti se vydá vladyka Čech v čele svého kmene, aby vyhledal zemi zaslíbenou. Putuje přes hvozdy, hory a bažiny, až dorazí do krajiny rádlem nedotčené, dojde k hoře Říp uprostřed roviny, vyleze na vrchol a prohlásí: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ Znavený lid se zaraduje a v nadšení volá nechť tato země nese vladykovo jméno. Jeho bratr Lech místo opustil a usadil se až na dnešním území Polska.

Symbolem českých dějin a jednou z nejznámějších kulturních památek Čech je rotunda sv. Jiří a s. Vojtěcha na vrcholu hory. Románská rotunda byla zasvěcena svatému Jiří a svatému Vojtěchu. Světec Jiří byl patronem orby. Nechal ji postavit kníže Soběslav I. na památku vítězné bitvy u Chlumce, kde se utkal s králem Lotharem. Dříve na tomto místě nejspíše stával dřevěný kostelíček. Interiér si lze prohlédnout díky prohlídkám, které tady pravidelně probíhají.

Po kamenitých cestách vede na vrchol několik turisticky značených tras. Na vrcholu čeká na návštěvníky možnost občerstvení v turistické chatě, postavené roku 1907. Na zdi chaty je připevněn patriotický nápis „Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp!“

Pozitivní energie hory

10. května 1868 se z úpatí hory Říp nad Ctiněvsí vylomil základní kámen pro Národní divadlo. Hora obsahuje magnetovec, který ji dodává určité fyzikální vlastnosti.  Hora Říp má prý schopnost vyzařovat silnou pozitivní energii, takže vás může příjemně ovlivnit.

Odkazy:
Webové stránky Řípu
Praotec Čech na Wikipedii
Říp na Wikipedii