• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Nelahozeves

Zámek Nelahozeves

Zámek Nelahozeves pochází ze 16.století a patří mezi nejvýznamnější pozdně renesanční objekty v Čechách. Zámek se nachází ve stejnojmenné obci, cca 25 km severně od Prahy na vyvýšené skále nad Vltavou.

Nelahozeves, to není jen zámek, ale především Antonín Dvořák. V obci naleznete jeho rodný dům. Na náměstí je k vidění krásná socha „Zamyšlený“ zobrazující Antonína Dvořáka. V kostele sv. Ondřeje hrával malý skladatel na kůru.

Od začátku jara až do podzimu probíhá na zdejším zámku oblíbený festival nazvaný „Dvořákova hudební Nelahozeves“. Akce přiláká ročně tisíce posluchačů z Česka i ze zahraničí.

Nedaleko Nelahozevsi se nachází zámek Veltrusy s nádherným přírodně-krajinářským parkem. V něm se ukrývá mnoho architektonicky zajímavých prvků. Za všechny jmenujme Červený mlýn, Chrám venkova a přátel zahrady, Egyptský kabinet se sfingou, Dórský pavilon či Kapličku.

Mezi největší lákadla zámku patří velice cenná sbírka obrazů a uměleckého řemesla. Na zámku se nachází rodová Lobkowiczká sbírka umění. V interiérech návštěvníci uvidí krásný nábytek, velké množství církevních předmětů, vzácné sklo, keramiku, porcelán, hudební nástroje a cennosti z drahých kovů. Mezi další zajímavosti patří Beethovenův a Rytířský sál a největší soukromá knihovna v Čechách, ta však bohužel není veřejnosti přístupná.

Stálá zámecká expozice Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů je souborem dvanácti dobových pokojů, které detailně ilustrují život vlivné šlechtické rodiny v Čechách v 19. století. Interiéry inspirované dobou 10. knížete z Lobkowicz, Ferdinanda Zdenka (1858 – 1938), představují pánskou a dámskou ložnici, jídelnu, hudební pokoj, rodinnou kapli a knihovnu, v níž jsou vystavovány ukázky vzácných knih a rukopisů z Lobkowiczké knihovny.

V přijímacím salónu je vystaven vzácný nábytek zdobený technikou pietra dura společně s obrazy starých mistrů – Jana Brueghela staršího, Petera Paula Rubense, Paola Veroneseho a Paniniho. Dvě místnosti, dekorované nábytkem z paroží, trofejemi a dalšími předměty, jsou věnovány zbraním a lovu, který byl neodmyslitelnou součástí společenského života šlechty. Poutavé nahlédnutí do každodenního života české šlechty a zámeckého prostředí završuje portrétní galerie členů rodiny od 19. století po současnost.

Stavbu zámku započal Florián Gryspek z Gryspachu roku 1553, tehdejší poradce českého krále Ferdinanda I., který v roce 1544 získal Nelahozeves a k ní náležící panství. Pro vybudování zámku byla zřejmě rozhodující poloha blízko pražské rezidence. Za třicetileté války byl zámek Nelahozeves několikrát poničen rabujícími vojáky. Po roce 1950 zkonfiskovaný zámek s veškerým inventářem byl v roce 1993 zpět navrácen knížecí rodině Lobkowiczů.

Zámek Nelahozeves je otevřen po celý rok a probíhá zde mnoho kulturních akcí, jarmarků a společenských setkání. Zámek často ožívá zvuky středověkého tržiště a dobových rytířských klání.

Webové stránky zámku Nelahozeves