• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Mšené lázně

Lázně Mšené, skryté v údolí Mšenského potoka na okraji obce Mšené-lázně, se nacházejí pouhých 40 km severně od Prahy, nedaleko města Roudnice nad Labem. Sedm lázeňských pavilonů je obklopeno rozsáhlým lázeňským parkem, který volně přechází v lesní porost lemovaný soustavou rybníků až k Budyni nad Ohří.

Secesní budova lázeňského Pavillonu Dvorana z roku 1905 je dílem architekta Jana Letzela, ve světě známějšího než v Česku. Architekt Letzel působil hlavně v Japonsku, kde po něm zůstalo mnoho staveb. Nejznámější, která se ovšem málem nezachovala, stojí jako memento atomového útoku v Hirošimě. „Atomový dóm“ je dílem Čecha, který na území ČR zanechal jen jednu, zato však velmi povedenou a zajímavou stavbu z roku 1905 právě v Lázních Mšené. Pavilón Dvorana funguje jako restaurace a kavárna, kde se lze po procházce parkem náležitě občerstvit.

Prameny podzemních vod v blízkosti Mšeného jsou známy odedávna. V polovině 18. století byla voda vyvěrající v blízkosti myslivny u panské bažantnice užívána myslivci a dovážel ji i budyňský lékař MUDr. Bayer k léčení svých pacientů.

V roce 1790 přijel na inspekci ředitel panských majetků rodu Kinských na Zlonicích František Pavikovský, který trpěl žaludečními nevolnostmi. Když se napil mšenské vody, tak se mu ulevilo a tím byl dán podnět k založení zdejších lázní. Proslavený lékař a mineralog MUDr. František Ambrož Reuss následně také potvrdil znamenitý obsah minerálních látek v mšenské vodě.

Kníže Oldřich Kinský neměl sám odvahu k budování lázní, ale souhlasil s jejich výstavbou s tím, že na to Františku Pavikovskému půjčí peníze, a ten je vybuduje na svůj náklad, což se také v r. 1796 stalo skutkem. V roce 1803 byl předán arcivévodovi rakouskému Karlu Ludvíkovi dopis, ve kterém je požádán, aby se lázně po něm jmenovaly. Přestože tento veřejný pomník zamítl, tak se stejně pramen jímání nazýval Karlův. Další úplně jiný pramen byl objeven náhodně a byl nazván Rosina studna, po manželce knížete Rose Kinské rozené Harrachové. Když se pozemkový majetek ve Mšeném dostal do vlastnictví rodiny Tomanovy, zahájil na začátku 20. století František Toman rozsáhlou rekonstrukci lázeňského areálu i provozu lázní.

V roce 1931 byly lázně prodány za 3 miliony Kč Svazu zemědělských pojišťoven a v rámci socializace byly lázně po II. světové válce zestátněny.

Odkazy:
Stránky lázní Mšené